CBS

Producentenvertrouwen onveranderd laag

Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, is in maart dit jaar even laag als in februari. Uit de conjunctuurtest van de industrie blijkt verder dat de ondernemers verwachten dat de productie in de periode maart-mei licht zal gaan aantrekken. Het oordeel van de ondernemers over hun voorraden eindproduct en orderpositie wijzigde nauwelijks. De index van de orderpositie is in maart weer gedaald, na een lichte stijging in februari. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Ondernemers blijven pessimistisch
De ondernemers in de industrie zijn in maart bijna even pessimistisch als een maand eerder. Het producentenvertrouwen is in maart van dit jaar uitgekomen op -6,6. In februari lag de stemmingsindicator nog op -6,8. Dit was de laagste waarde sinds 1993. De minieme verbetering is vooral het gevolg van een licht verbeterde verwachting over de bedrijvigheid in de periode maart-mei van dit jaar. Het onderzoek is gehouden in de eerste twee weken van maart, dus voor het uitbreken van de oorlog in Irak.

Orderpositie afgenomen
De orderontvangst is in februari ongeveer gelijk aan die in januari. De ondernemers zijn hierover onveranderd ontevreden. Opvallend is dat de orderontvangst uit het buitenland is toegenomen. Mede door de orderontvangst in februari is de index van de orderpositie van de Nederlandse industrie begin maart uitgekomen op 92,3 (juli 2000=100), dit is 0,8 procentpunt lager dan in februari. Het oordeel van de ondernemers over de orderpositie blijft onveranderd negatief. In de sector van de halffabrikaten namen in februari de orders vanuit het buitenland toe, terwijl de binnenlandse orders nagenoeg gelijk bleven. In de sector van de investeringsgoederen, waar de orderontvangst in januari fors terugliep, is de orderontvangst vanuit het buitenland in februari niet verder gedaald. De orders vanuit het binnenland daalden hier echter opnieuw licht. De buitenlandse vraag naar consumptiegoederen trok in februari licht aan, terwijl de vraag vanuit het binnenland stagneerde. Over de werkgelegenheid in de industrie blijven de ondernemers somber. Begin maart verwacht per saldo 15 procent van de ondernemers een afname van het aantal werknemers in de periode maart-mei. Dit percentage is gelijk aan dat in februari.

Technische toelichting
Het producentenvertrouwen in de industrie, beschikbaar vanaf 1985, is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. Een nadere toelichting over het producentenvertrouwen en de conjunctuurtest vindt u op onze website. De orderpositie is een index (juli 2000=100) gebaseerd op de in maanden gemeten hoeveelheid werk in voorraad bij de Nederlandse industrie. De vragen naar het oordeel van de ondernemers betreffen de orderontvangst, orderportefeuille, voorraden en de productiecapaciteit. Deze oordeelsvragen zijn een momentopname waarbij de ondernemer rekening houdt met de ontwikkelingen in het recente verleden en zijn verwachtingen voor de komende periode.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB03-057
25 maart 2003
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht