Ministerie van Verkeer en Waterstaat


http://www.minvenw.nl

Inspectie Verkeer en Waterstaat toetst transportkoeriers

Vanaf april 2003 besteedt de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) extra aandacht aan de koeriers. Door middel van wegcontroles beoordelen de inspecteurs vooral de veiligheidsaspecten.De controles zijn gericht op alle aspecten van de vervoerswetgeving. Zo worden niet alleen de arbeidsomstandigheden van de chauffeur gecontroleerd en de benodigde documenten getoetst, maar ook de manier waarop (gevaarlijke) goederen zijn verpakt en de manier waarop de koerier de goederen vervoert.

De controleperiode loopt tot juli 2003. Afhankelijk van de verzamelde resultaten zullen thema-acties volgen. De Inspectie wil een duidelijk beeld krijgen van deze transporttak. De speciale controleactie zal preventief van aard zijn. Wanneer echter onveilige situaties of handelingen worden vastgesteld, volgen direct maatregelen en een proces-verbaal.

Met deze actie streeft de IVW naar een nog beter en veiliger vervoer van goederen over de weg.

Voor alle informatie over vervoerswetgeving kunt u terecht bij het Vervoerinformatiecentrum (VIC) het loket van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Vervoer, tel: 070-3052444 (ma t.m vrij van 8.30 tot 17.00 uur)
e-mail: vervoerinfo@ivw.nl
internet: http://www.ivw.nl

////////////////einde persbericht//////////////////////////////

Informatie over dit bericht:
Inspectie Verkeer en waterstaat
Divisie Vervoer
Persvoorlichters
John Kusters: 070 305 27 02 mobiel 070 305 29 18 Marjan de Kock: 070 305 22 08 mobiel 070 305 21 09

25 mrt 03 09:37