Vlaamse overheid

De Vlaamse regering heeft op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Marleen VANDERPOORTEN en de Vlaamse minister van Innovatie Dirk VAN MECHELEN de ondersteuning van de vijf Vlaamse volkssterrenwachten goedgekeurd.

Deze samenwerking voorziet in een ondersteuning van de werking van de volkssterrenwachten in het kader van het jaarlijkse actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie.

Via deze ondersteuning wil de Vlaamse regering de belangstelling voor wetenschap en technologie in het algemeen en voor sterrenkunde en ruimtevaart in het bijzonder, bij jongeren en bij het grote publiek stimuleren.

De samenwerking werd goedgekeurd voor een periode 2003- 2007 voor de volgende sterrenwachten: Mira, Urania, Beisbroek, Europlanetarium en volkssterrenwacht Armand Pien. Voor 2003 betreft het hier een budget van ruim 400.000 euro.

De ministers zijn ervan overtuigd dat ondermeer hiermee de mensen meer interesse in en voeling met de wetenschappen zullen krijgen.

persinfo : Jo De Ro, woordvoerder van minister Vanderpoorten - tel. 02 553 99 11 e-mail: persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be persinfo : Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel. 02 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be


---