Nederlands Openluchtmuseum

Arnhem, 25 februari 2003

Herbouw Molukse Barak officieel van start gegaan op 21 maart jl. Vanaf oktober 2003 zal de 'Molukse barak' in het Nederlands Openluchtmuseum voor het publiek toegankelijk zijn. Bezoekers kunnen dan in het houten gebouw met z'n originele inrichting bijna `voelen' hoe het was om in een barak te leven.

Wij hopen en verwachten dat de Molukse barak in het museum een belangrijke rol zal gaan vervullen in de overdracht van kennis en herinneringen over de Molukkers in Nederland voor al onze bezoekers; zowel van Nederlandse als van Molukse afkomst.

voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Website Herbouw Molukse barak.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiele bijdragen van:

Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling - Provincie Gelderland
-Mondriaan Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten - Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum - Bouwfonds Cultuurfonds - ING bank district Arnhem-Nijmegen en Vivare.
Onder veel belangstelling van pers en genodigden is op vrijdag 21 maart jl. de herbouw van de Molukse Barak in het Nederlands Openluchtmuseum offcicieel van start gegaan. Het was die dag precies tweeënvijftig jaar geleden dat de eerste Molukse KNIL- militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen,

Met een troffel en cement bereidden Dhr. Hans Esmeijer (gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Gelderland) en mw. Betty Loupatty (oud bewoonster van het Molukse woonoord Lage Mierde) de plaatsing van een grote vloerplaat voor.

Begin 2002 is de Stichting Herbouw Molukse Barak gestart met de fondsen-werving voor dit bijzondere project. Dankzij het enthousiasme en de inzet van alle betrokkenen, is het ons bijna gelukt om het bedrag van 1 miljoen euro binnen één jaar bij elkaar te brengen! Met hetzelfde enthousiasme en vol vertrouwen, starten we nu met de uitvoering van de herbouw, de inrichting en de publiekspresentatie.

Picture

Contact info@openluchtmuseum.nl with questions or comments regarding this site.
Copyright 2002, Nederlands Openluchtmuseum Arnhem, BOF Inc. (Built on Fridays). All rights reserved.