Gemeente Nuenen


24/03/2003
Brandweer Nuenen heeft zaken goed op orde
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid is lovend over de gemeente Nuenen.

In het voorjaar van 2002 is door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uitgevoerd bij alle gemeenten ten aanzien van het gemeentelijke actieprogramma Brandveiligheid en het beleid ten aanzien van de gebruiksvergunningen. De resultaten van dit onderzoek zijn nu verschenen in het rapport 'Gemeentelijke actieprogramma´s brandveiligheid'. Uit dit rapport blijkt dat de Brandweer Nuenen de verlening, controle en handhaving van de gebruiksvergunningen zeer goed onder controle heeft. De score van de Brandweer van de gemeente Nuenen is een van de beste van heel Nederland.

De resultaten van het onderzoek zijn voor Nuenen zeer positief. De gemeente Nuenen scoort goed omdat er geen achterstanden zijn, ook is de score goed op het onderdeel structureel beleid en uitstekend bij de uitvoering van het beleid. De brandweer Nuenen is al sinds 1998 bezig met het planmatig uitgeven van gebruiksvergunningen ook worden gebruiksvergunningen regelmatig gecontroleerd.
In het algemeen wordt in het rapport gesteld dat er bij gemeentes veel achterstanden zijn bij het verstrekken van gebruiksvergunningen en dat deze achterstanden snel weggewerkt moeten worden. Een andere conclusie van het rapport is dat tegelijkertijd met het wegwerken van de achterstanden, gewerkt moet worden aan een meer structurele aanpak. Voor beide onderdelen zijn in het rapport uitgebreide actieprogramma´s beschreven.

In de rapportage van de commissie Alders, die naar aanleiding van de cafébrand in Volendam is opgesteld, worden aanbevelingen gegeven met betrekking tot het formuleren van het gemeentelijk beleid inzake het inlopen van de achterstanden en het gemeentelijke beleid in zaken de structurele afgifte van gebruiksvergunningen. Daarom heeft de regering de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (voorheen Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding) opdracht gegeven om in 2002 te onderzoeken hoe gemeenten uitvoering geven aan het beleid van gebruiksvergunningen. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst, een bezoek aan de brandweer waarbij diverse documenten en ook gebruiksvergunningen werden gecontroleerd en een interview van burgemeester en brandweercommandant. De bevindingen bij alle gemeenten zijn in de rapportage gebundeld.