Actueel

Hoge Raad verwijst de zaak over poging tot doodslag door een met HIV besmette verdachte naar hof Arnhem voor nieuw onderzoek
Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 25-03-2003

Samenvatting van de griffier van de Hoge Raad der Nederlanden (buiten verantwoordelijkheid van de Hoge Raad)

De Hoge Raad heeft op 25 maart 2003 uitspraak gedaan in de zaak van een verdachte die in augustus 2001 door het gerechtshof te Leeuwarden is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren wegens onder meer poging tot doodslag.
De verdachte heeft tegen die uitspraak beroep in cassatie ingesteld.

Het hof heeft bewezen verklaard dat de verdachte, terwijl hij wist dat hij besmet was met het HIV-virus, seksueel contact heeft gehad met een minderjarige jongen. Later is gebleken dat de jongen niet besmet is geraakt.

De bewijsmiddelen die door het hof zijn gebruikt, houden in hoe de feitelijke gang van zaken bij het seksuele contact was. Het hof heeft overwogen dat besmetting met het HIV-virus ertoe kan leiden dat het slachtoffer AIDS krijgt en dat die ziekte dodelijk is. Het hof heeft aangenomen dat de verdachte bij het hebben van seksueel contact met de jongen op de koop toe heeft genomen dat de jongen besmet zou raken. Volgens het hof was er daarom sprake van poging tot doodslag. Naar het oordeel van het hof doet zich hier een geval voor van "voorwaardelijke opzet"; de verdachte heeft bewust de aanmerkelijke kans op de dood van het slachtoffer aanvaard. Het hof beriep zich in dat verband op een deskundigenrapport dat in deze zaak was opgesteld.

De Hoge Raad heeft, naar aanleiding van het cassatieberoep van de verdachte, in deze uitspraak eerst in algemene zin aangegeven wat het begrip "opzet" inhoudt en wat moet worden verstaan onder "voorwaardelijke opzet". Verder heeft de Hoge Raad uiteengezet aan welke eisen de bewijsvoering in een geval als dit moet voldoen.

De Hoge Raad komt tot de slotsom dat wat betreft het bewezenverklaarde opzet de bewijsvoering van het hof Leeuwarden onvoldoende is. De uitspraak van het hof is daarom door de Hoge Raad vernietigd en de zaak is voor verdere behandeling verwezen naar het gerechtshof te Arnhem.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE9049

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=11173&i=&ti= http://www.rechtspraak.nl/act...d=11173&i=43&ti=1 . Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=11173&i=&ti= .