Natuurhistorisch Museum Maastricht


Activiteiten-agenda

In en vanuit het museum worden worden in samenwerking met o.a. het Natuurhistorisch Genootschap tal van activiteiten georganiseerd. Onderstaand een overzicht voor de komende maand(en). Deze agenda van activiteiten wordt iedere laatste week van de maand bijgewerkt.

Aankondigingen voor deze rubriek dienen uiterlijk de 15de van de maand voorafgaande aan die waarin de activiteiten plaatsvinden schriftelijk bij de redactie bekend te zijn.

naar de agenda
---

---

MAANDAG 10 MAART organiseert Kring Heerlen een een lezing over Tenerife. Tenerife is het grootste van zeven uit de oceaan oprijzende vulkaaneilanden. Door zijn ligging en milde klimaat is er een unieke flora onstaan. Paul Spreuwenberg zal na een inleiding over de ontstaansgeschiedenis, dieper ingaan op de bijzondere soorten en hun relatie tot de vaak barre groeiplaatsen en het wel zeer bijzondere landschap.De lezing vindt plaats in de zaal van Stichting Botanische Tuin Kerkrade, St. Hubertuslaan 74 te Terwinselen (Kerkrade-West). Aanvang 20.00 uur.

DINSDAG 11 MAART houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

VRIJDAG 14 MAART heeft Kring Roermond Gerard Jonkman (Staatsbosbeheer) uitgenodigd voor een lezing over Nationaal Park De Meinweg. Men name het beheersplan zal aan bod komen. De lezing vindt plaats in het GroenHuis, Godsweerderstraat 2 te Roermond. Aanvang 19.30 uur.

VRIJDAG 14 MAART houdt de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven haar ledenavond in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Aanvang 19.30 uur.

ZONDAG 16 MAART winterwandelen leden van de Plantenstudiegroep in de omgeving van Bilzen (B). Bilzen is gelegen op de grens van Kempen, Maasland en Haspengouw. Bert Op den Camp (043-3622808 of e-mail bodcamp@home.nl) verwacht geinteresseerde wandelaars om 10.00 uur achter NS-station Maastricht (oostelijke ingang aan de Meerssenerweg).

DINSDAG 18 MAART houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

VRIJDAG 21 MAART verzorgt Lily Gora (Voorzitter Plantenwerkgroep van Likona) voor de Plantenstudiegroep een lezing over het Midden-Limburgse Vijvergebied (Belgische Kempen). Dit is een uitgestrekt gebied met plassen, die in het verleden zijn gegraven vanwege de viskweek. Veel plassen zijn op een gegeven moment aan de natuur overgelaten, waardoor soorten als Kogelbies en Genadekruid er hun biotoop vonden. Maar ook de boomkikker en de kwak worden er aangetroffen. De dialezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

VRIJDAG 21 MAART organiseert Kring Venlo een lezing door René Gerats over beheer en verwachtingspatronen van Ravenvennen en Vreewater. Deze lezing vindt plaats in Kinderboerderij Hagerhof te Venlo. Aanvang 20.00 uur.

DINSDAG 25 MAART houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DONDERDAG 27 MAART komt Jan Kersten bij Kring Venray een lezing houden over mossen.De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Gemeenschapshuis, Watermolenstraat 1 te Oostrum.

ZONDAG 30 MAART 14 - 17.00 uur activiteiten in het kader van 'Archeologie op zondag' Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Zwart Zaad', organiseert het Natuurhistorisch Museum Maastricht enkele activiteiten onder de titel "Archeologie op zondag". Aan deelname zijn geen extra kosten verbonden: een toegangskaartje voor het museum volstaat. Romeinse bermsalades De Romeinen introduceerden allerlei kruiden in de keuken. Daarmee kon het voedsel aanzienlijk smakelijker worden gemaakt. Verschillende kruiden en wilde en gekweekte planten werden gemengd tot aantrekkelijke salades. Het recept voor een van die salades is te vinden op de speciale Zwart Zaad website. Lizet Kruyff zal deze middag authentieke Romeinse bermsalades bereiden. Iedereen kan proeven.

DINSDAG 1 APRIL wekelijkse practicum van de Mossenstudiegroep gaat NIET door!

WOENSDAG 2 APRIL houdt de Vlinderstudiegroep haar bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Aanvang 20.00 uur.

DONDERDAG 3 APRIL komt Bert Schaap bij Kring Maastricht een lezing houden over prehistorische rotstekeningen in Noorwegen. Tijdens deze lezing zal hij uitvoerig ingaan op de verschillende vormen van arctische en subarctische rotskunst in dit gebied. Ook het klimaat, de planten- en dierenwereld evenals de levenswijze van de arctische en subarctische jagers-verzamelaars-vissers zullen aan de orde komen. De bijeenkomst vindt plaats in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Aanvang 20.00 uur.

ZONDAG 6 APRIL LEZINGENCYCLUS Experts aan het woord over bijzondere fossielen Steve Donovan: De rock stone - Geology and Palaeontology of Jamaica If we want to understand what the environment of Maastricht looked like some 65 million years ago, maybe we should take a look at Jamaica. Steve Donovan extensively studied the geology of this Caribbean island. The geology of Jamaica is dominated by volcanoes and limestones. The fossils from Jamaica are amongst the best-studied in the Caribbean region, yet there is still much more to learn. You will get a taste of doing research on the tropical island of Jamaica, and encounter many spectacular tropical sea animals, some of them familiar and some of them perhaps a bit unusual. Dr. Stephen Donovan taught in the Department of Geology at the University of the West Indies, Kingston, from 1986 to 1998 and maintains a research interest in the fossil record of the island. He is currently at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Deze lezing wordt gehouden in het auditorium van het Natuurhistorisch Museum Maastricht, De Bosquetplein 7 in Maastricht. De lezingen beginnen op zondagmiddag om 15:00 uur; na afloop (rond 16:00) is er de gelegenheid tot napraten in het museumcafé.

ZONDAG 6 APRIL verzorgt Kring Heerlen een excursie in de Koeleboschgroeve. Joep Orbons (SOK) zal de vele cultuurhistorische waarden, zoals sporen van kalksteenwinning en opschriften van blokbekers laten zien. Na de middagpauze volgt er nog een lentewandeling in de omgeving, speciaal om de ontluikende voorjaarsflora te kunnen bewonderen. Stevige schoenen, warme kleding en een zaklamp (voor tijdens de grottocht) worden aan bevolen. Vertrek is om 10.30 uur vanaf de kleine parkeerplaats bij het gemeenschapshuis te Bemelen (vlakbij de kerk). Geïnteresseerden geven zich op bij excursieleider Olaf Op den Kamp (045-5354560).

DINSDAG 8 APRIL gaat de wekelijkse practicummiddag van de Mossenstudiegroep NIET door.

VRIJDAG 11 APRIL houdt Wouter Jansen voor Kring Roermond een lezing over sprinkhanen. Wouter zal ingaan op bouw, levenswijze en gedrag van deze boeiende diergroep. De bijeenkomst wordt gehouden in het GroenHuis, Godsweerderstraat 2 te Roermond. Aanvang 19.30 uur.

ZONDAG 13 APRIL organiseert de Plantenstudiegroep een voorjaarswandeling in het Ourthe-dal tussen Esneux en Tillf (B). De eerste voorjaarsbloeiers in de hellingbossen en op rotsen zoals Gewone bosanemoon, Stinkend nieskruid en voorjaarsganzerik zijn er weer te vinden. Ger Vrancken (0032-89731195) vertrekt om 10.00 uur met wandelaars vanaf NS-station Maastricht (oostelijke ingang aan de Meerssenerweg).

ZONDAG 13 APRIL verzorgt Kring Venlo een vogelexcursie door de Romeinenweerd. Deze excursie onder leiding van leden van de faunagroep vertrekt om 8.00 uur vanaf de ingang van de D'Ohenweg.

DINSDAG 15 APRIL gaat de wekelijkse practicummiddag van de Mossenstudiegroep NIET door.

ZATERDAG 19 APRIL verzorgt de Paddestoelenstudiegroep een excursie naar Örenberg/Riesenberg. Samenkomst op de parkeerplaats van de Örenberg bij Cadier en Keer. Bij deelname wordt verzocht van tevoren contact op te nemen met Piet Kelderman (tel. 043-6016055).

DINSDAG 22 APRIL houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DONDERDAG 24 APRIL is er een prakticumavond van de Paddestoelenstudiegroep in het IVN-zaaltje onder de bibliotheek van Ransdaal. Tijdens deze avonden worden vondsten bekeken, bediscussiëerd en gedetermineerd. Aanvang om 19.30 uur.

DONDERDAG 24 APRIL wordt bij Kring Venray de algemene ledenvergadering gehouden. Aansluitend verzorgt Bert Bronswijk voor Kring Venray een lezing over "Flora van Brabant". De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Gemeenschapshuis, Watermolenstraat 1 te Oostrum.

ZONDAG 27 APRIL LEZINGENCYCLUS Experts aan het woord over bijzondere fossielen Lezing Eric Mulder: Zeeschildpadden uit Maastricht en het Monster van Loch Limburg De schildpadden die zo'n 70 miljoen jaar geleden in de Limburgse Krijtzee rondzwommen, stonden zonder twijfel bij de mosasauriërs op het menu. De meest algemene soort, Allopleuron hofmanni, leek uiterlijk wel wat op de soepschildpad van tegenwoordig. Maar de soepschildpad komt in alle wereldzeeën voor, terwijl duidelijke resten van Allopleuron alleen uit Zuid-Limburg bekend zijn. Is daar een verklaring voor? Allopleuron was een heel merkwaardig beest. Eigenlijk bleef het dier zijn hele leven lang een babyschildpad; weliswaar een hele grote, maar toch... Waaraan zie je dat eigenlijk, en hoe zat het dan met de voortplanting? Behalve resten van mosasauriërs en zeeschildpadden, worden er rondom Maastricht af en toe ook wervels en tanden gevonden van een zeedier, dat we het best kunnen vergelijken met het Monster van Loch Ness (maar dan een echte): dus een plomp lichaam met peddelvormige poten en een lange nek, met aan het begin een vrij kleine kop. We hebben hier te maken met Elasmosaurus. Was dat een toevallige gast in de Limburgse Krijtzee, of was Elasmosaurus al bezig met uitsterven vóór het einde van de dinotijd, 65 miljoen jaar geleden, toen zoveel diersoorten tegelijk voorgoed verdwenen? Drs Eric Mulder is als bioloog verbonden aan het Museum Natura Docet in Denekamp. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar fossiele gewervelden uit het Maastrichtse Krijt. Deze lezing wordt gehouden in het auditorium van het Natuurhistorisch Museum Maastricht, De Bosquetplein 7 in Maastricht. De lezingen beginnen op zondagmiddag om 15:00 uur; na afloop (rond 16:00) is er de gelegenheid tot napraten in het museumcafé.

ZONDAG 27 APRIL organiseert Kring Venlo een excursie door de Ravenvennen onder leiding van René Gerats. Vertrek is om 9.00 uur vanaf Huize Ex, Hanikerweg 52 te Lomm. Parkeren kan er tegenover.

DINSDAG 29 APRIL houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 29 APRIL houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-5310661).

ZATERDAG 3 MEI organiseert de Paddestoelenstudiegroep een excursie naar de Putberg bij Ubachsberg. Samenkomst voor de ingang van het ziekenhuis te Heerlen. Bij deelname wordt verzocht van tevoren contact op te nemen met Piet Kelderman (tel. 043-6016055).

ZONDAG 4 MEI LEZINGENCYCLUS Experts aan het woord over bijzondere fossielen LEZING Anne Schulp: Mosasaurusnieuws uit Maastricht Er is veel nieuws over Mosasaurussen te melden. Bèr trok de afgelopen paar jaar natuurlijk de meeste aandacht, maar er is meer nieuws. Meer over Bèr en meer over andere mosasauriërs. Bèr zelf, zo blijkt, was ziek. Samen met het Academisch Ziekenhuis Maastricht zijn zijn botten onderzocht. Waar had Bèr zoal last van? En hoe zit het met de familie van Bèr? Anne Schulp was onlangs in Nieuw-Zeeland om daar Prognathodon waiparaensis te bestuderen. Deze Nieuw-Zeelandse mosasaurus is een nabij familielid van Bèr. Behalve Bèr zwommen er nog andere mosasaurussoorten in de Maastrichtse zeeën. Eén van de meest bizarre Mosasauriërs hier in Maastricht was Carinodens. Onlangs is een nieuw stukje van de kaak van deze soort gevonden. We begrijpen nu een beetje beter wat er mogelijk bij Carinodens op het menu stond. Maar wat heeft die kaak nou met notenkrakers en spaghettitangen te maken? Mogelijk doet Anne Schulp op 4 mei ook al een boekje open over de eerste resultaten van een lopend onderzoek dat samen met de Vrije Universiteit Amsterdam wordt uitgevoerd. Mosasaurustanden worden daar in plakjes gezaagd en beschoten. Waar dat goed voor is hoort u misschien ook. Als eerste. Drs Anne Schulp is als paleontoloog verbonden aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar Mosasauriërs. Deze lezing wordt gehouden in het auditorium van het Natuurhistorisch Museum Maastricht, De Bosquetplein 7 in Maastricht. De lezingen beginnen op zondagmiddag om 15:00 uur; na afloop (rond 16:00) is er de gelegenheid tot napraten in het museumcafé.

DINSDAG 6 MEI houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

WOENSDAG 7 MEI houdt de Vlinderstudiegroep haar bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Aanvang 20.00 uur.

DONDERDAG 8 MEI is er een prakticumavond van de Paddestoelenstudiegroep in het IVN-zaaltje onder de bibliotheek van Ransdaal. Tijdens deze avonden worden vondsten bekeken, bediscussiëerd en gedetermineerd. Aanvang om 19.30 uur.

VRIJDAG 9 MEI houdt de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven haar ledenavond. De bijeenkomst heeft plaats in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Aanvang 19.30 uur.

DINSDAG 13 MEI houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

ZATERDAG 17 MEI organiseert de Paddestoelenstudiegroep een excursie naar het Spaubekerbosch bij Spaubeek. Samenkomst is bij station Munstergeleen. Bij deelname wordt verzocht van tevoren contact op te nemen met Piet Kelderman (tel. 043-6016055).

ZONDAG 18 MEI houdt Kring Heerlen haar jaarlijkse zangvogelexcursie, ditmaal in de omgeving van Cottessen. Er is kans op Grote gele kwikstaart, Middelst bonte specht, Kortsnavelboomkruiper en Waterspreeuw. Geïnteresseerden vertrekken om 7.30 uur vanaf de kleine parkeerplaats achter het NS-station aan de Spoorsingel te Heerlen (schuin tegenover Auto-Rent Bastiaans) of staan om 8.00 uur op de Geulbrug bij het ijskarretje (Camerig).

ZONDAG 18 mei LEZINGENCYCLUS Experts aan het woord over bijzondere fossielen Lezing Jelle Wiersma: Dinosaurusgraven in Utah Grand Staircase-Escalante National Monument (G.S.E.N.M.), een gebied zo groot als een paar Nederlandse provincies, is in de afgelopen 100-120 jaar niet of nauwelijks onderzocht. Dit gebied is dan ook lange tijd een zogenaamde 'blank spot' op de kaarten van zuid Utah geweest. Letterlijk! De afgelopen tien jaar is hier in paleontologisch en geologisch opzicht sterk verandering in gekomen. Dit gebied, met zijn beeldschone geologische formaties, is de zevende hemel voor onderzoekers. G.S.E.N.M. wordt dan ook beschouwd als een van de rijkste en meest veelbelovende vindplaatsen van deze tijd, ter wereld.

Afgelopen zomer en herfst voerde het Utah Museum of Natural History opgravingen uit in de ruim 70 miljoen jaar oude gesteenten van de Kaiparowits en Wahweap formaties, om een beter inzicht te krijgen in de flora en fauna die hier toen gedijde. En met verbluffende resultaten. De vondsten die hier zijn gedaan zijn, zijn werkelijk adembenemend! Variërend van krokodillen, schildpadden, vissen en kleine reptielen tot de overblijfselen van de meest uiteenlopende dinosauriërs als theropoden, ceratopsiden, ankylosauriërs en een bijna compleet hadrosauriërskelet! Jelle Wiersma is (overzees!) lid van het opgraafteam van het Utah Museum of Natural History. Deze lezing wordt gehouden in het auditorium van het Natuurhistorisch Museum Maastricht, De Bosquetplein 7 in Maastricht. De lezingen beginnen op zondagmiddag om 15:00 uur; na afloop (rond 16:00) is er de gelegenheid tot napraten in het museumcafé.

ZONDAG 18 MEI neemt Donné Cruysberg voor Kring Venlo geïnteresseerden mee naar het hydrologisch geologisch centrum en het Galgenven (bij Kaldenkirchen). Vertrek om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats aan het stadion De Koel aan de Kaldenkerkerweg. Excursie duurt tot circa 13.30 uur.

ZONDAG 18 MEI houdt Kring Heerlen haar jaarlijkse zangvogelexcursie, ditmaal in de omgeving van Cottessen. Er is kans op Grote gele kwikstaart, Middelste bonte specht, Kortsnavelboomkruiper en Waterspreeuw. Geïnteresseerden vertrekken om 7.30 uur vanaf de kleine parkeerplaats achter het NS-station aan de Spoorsingel te Heerlen (schuin tegenover Auto-Rent Bastiaans) of staan om 8.00 uur op de Geulbrug bij het ijskarretje (Camerig).

DINSDAG 20 MEI houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

VRIJDAG 23 MEI organiseert Kring Heerlen een nachtegalenexcursie langs de Worm. Deze locatie is nog bekend om een nachtegalenpopulatie. Nico Schaafstra vertrekt met excursiegangers om 20.00 uur vanaf de kerk van Haanrade, aan de Meuserstraat te Kerkrade (Let op! Dit is een avondexcursie!).

ZATERDAG 24 MEI verzorgt Wouter Jansen voor Kring Roermond een excursie over de Meinweg. Er wordt speciaal gelet op veldkrekels. Geïnteresseerden verzamelen om 12.00 uur bij de spoorwegovergang op de Meinweg nabij het bezoekerscentrum. De excursie duurt tot circa 15.00 uur.

DINSDAG 27 MEI houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

ZONDAG 1 JUNI LEZINGENCYCLUS Experts aan het woord over bijzondere fossielen LEZING René Fraaije: Krabbencocktail Maastricht is niet alleen bekend van de Mosasauriërs. Ook de krabben en hun familieleden uit Maastricht staan bij de paleontologen ruimschoots in de belangstelling. In de afgelopen 20 jaar is een onverwacht groot aantal nieuwe soorten ontdekt. Tegenwoordig is de krabbenfauna van het Limburgse Krijt de meest diverse van het gehele Mesozoicum! In deze lezing worden de nieuwste gegevens gepresenteerd over deze dieren. Het schijnt dat de krabben, in tegenstelling tot veel andere groepen zoals ammonieten, belemnieten en dinosauriërs, een exposieve groei doormaakten vlak vóór de verwoestende meteorietinslag aan het eind van het Krijt. Uit de vormenrijkdom van de fossiele krabben valt een hoop te leren. Zo kunnen we aan de vorm van schild en poten vaak zien hoe een krab voortbewoog en wat hij at. In Limburg kunnen we verschillende soorten onderscheiden zoals wemkrabben, loopkrabben, schaamkrabben, kikkerkrabben, molkrabben, heremietkreeften en gravende garnalen. Dr. René Fraaije is paleontoloog aan het Oertijdmuseum De Groene Poort in Boxtel. Hij is gespecialiseerd in de evolutie en biologie van fossiele krabben en kreeften. Deze lezing wordt gehouden in het auditorium van het Natuurhistorisch Museum Maastricht, De Bosquetplein 7 in Maastricht. De lezingen beginnen op zondagmiddag om 15:00 uur; na afloop (rond 16:00) is er de gelegenheid tot napraten in het museumcafé.

DINSDAG 3 JUNI houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

WOENSDAG 4 JUNI houdt de Vlinderstudiegroep haar bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Aanvang 20.00 uur.

DINSDAG 10 JUNI houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

ZONDAG 15 juni LEZINGENCYCLUS Experts aan het woord over bijzondere fossielen LEZING Bert Boekschoten: onderweg naar de mens Leven is niet een ding, het is een proces, en evolutie is daarmee onafscheidelijk verbonden. Hoe onze evolutie verliep weten we uit levende genen die bepalen wat overerft, maar zelf ook een erfenis zijn; en uit versteende restanten van onze verre tot zeer verre voorouders, fossielen. Deze laatste, tastbare documenten uit een lange historie, bekijken we met hun eveneens overgeleverde omgeving. Onze stamrij wordt gevolgd: eerst visachtigen, dan viervoetigen, later boomklimmers, tenslotte twee benen. We beschouwen de invloed van milieucatastrofes op deze geschiedenis, tijdens de laatste 500 miljoen jaar. En we vragen ons af of vondsten van primitieve moderne mensen ook bij Maastricht mogelijk zijn... Vrije Universiteit Amsterdam. De evolutie van de mens geniet zijn speciale belangstelling. Deze lezing wordt gehouden in het auditorium van het Natuurhistorisch Museum Maastricht, De Bosquetplein 7 in Maastricht. De lezingen beginnen op zondagmiddag om 15:00 uur; na afloop (rond 16:00) is er de gelegenheid tot napraten in het museumcafé.

ZONDAG 15 JUNI wandelen leden van Kring Heerlen onder leiding van Pierre Thomas in de omgeving van Richelsley (D). De Richelsley is een enorm rotsblok dat als een kleine berg op het plateau van de Hoge Venen ligt. Daarna gaat de wandeling verder naar de Pannensterzkopf, dat uitmondt in het dal van de Schwarzbach. De vergezichten zijn zeer de moeite waard. De Rur brengt de wandelaars weer terug bij het uitgangspunt, het oude klooster Riechenstein. Flora en verrekijker zijn gewenst, want planten en geologie worden onder de loep genomen. Vertrek is om 9.30 uur vanaf de kleine parkeerplaats achter het NS-station aan de Spoorsingel te Heerlen (schuin tegenover Auto-Rent Bastiaans) of men bevindt zich om 10.30 uur in café "Stehling" (voor een kopje koffie vooraf) in Mützenich, vlakbij de kerk langs de weg naar Monschau. De wandeling start vanaf de parkeerplaats met blokhut bij klooster Reichenstein.

ZONDAG 15 JUNI houdt Kring Venlo een plantenexcursie op de Groote Heide. Deze excursie onder leiding van leden van de floragroep vertrekt om 14.00 uur vanaf het Informatiecentrum van de Groote Heide.

DINSDAG 17 JUNI houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

VRIJDAG 20 T/M ZONDAG 22 JUNI houdt het genootschap weer haar inventarisatieweekend.

DINSDAG 24 JUNI houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

In JULI en AUGUSTUS zijn er geen bijeenkomsten van de Vlinderstudiegroep.

DINSDAG 1 JULI gaat de wekelijkse practicummiddag van de Mossenstudiegroep NIET door.

DINSDAG 8 JULI gaat de wekelijkse practicummiddag van de Mossenstudiegroep NIET door.

DINSDAG 15 JULI houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 22 JULI houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 29 JULI houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 5 AUGUSTUS houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 12 AUGUSTUS houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 19 AUGUSTUS houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 26 AUGUSTUS houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

ZONDAG 31 AUGUSTUS houdt Kring Heerlen onder leiding van Wouter Jansen een sprinkhanenexcursie over de Brunssumerheide. Allerlei leuke soorten als Zadelsprinkhaan en Gouden Sprinkhaan worden er waargenomen. Vertrek is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van bezoekerscentrum Brunssummerheide, Schaapskooiweg 99 (Heerlen-Noord).

DINSDAG 2 SEPTEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

WOENSDAG 3 SEPTEMBER houdt de Vlinderstudiegroep haar bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Aanvang 20.00 uur.

DINSDAG 9 SEPTEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

VRIJDAG 12 SEPTEMBER houdt de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven haar ledenavond in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Aanvang 19.30 uur.

ZONDAG 14 SEPTEMBER organiseert Kring Venlo een gevarieerde fietstocht naar onder andere Galgenvenn en Brachterwald (D). Vertrek is om 8.00 uur vanaf NS-station Venlo. Deze fietstocht onderleiding van Donné Cruysberg duurt tot circa 13.30.

DINSDAG 16 SEPTEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 23 SEPTEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 30 SEPTEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

WOENSDAG 1 OKTOBER houdt de Vlinderstudiegroep haar bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Aanvang 20.00 uur.

ZONDAG 5 OKTOBER verzorgt Kring Venlo een paddestoelenexcursie in het Jammerdal. Deze excursie onder leiding van leden van de floragroep start om 8.00 uur op de Auxiliatrixweg (na de spoorwegovergang tegen over de hondenkennel).

DINSDAG 7 OKTOBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

VRIJDAG 10 OKTOBER houden Rob Geraerds en Victor van Schaik voor Kring Roermond een lezing over libellen. De bijeenkomst wordt gehouden in het GroenHuis, Godsweerderstraat 2 te Roermond.

DINSDAG 14 OKTOBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

ZONDAG 19 OKTOBER organiseert Kring Venlo een vogelexcursie in het natuurgebied "Zwarte Water". Deze excursie onder leiding van leden van de faunagroep vertrekt om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats van het Zwarte Water aan de Schandelose Laan.

DINSDAG 21 OKTOBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 28 OKTOBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 4 NOVEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

WOENSDAG 5 NOVEMBER houdt de Vlinderstudiegroep haar bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Aanvang 20.00 uur.

DINSDAG 11 NOVEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

VRIJDAG 14 NOVEMBER heeft Kring Roermond de beheerder van de Beegderheide, John van de Berg (Gemeente Heel) uitgenodigd voor lezing over dit boeiend natuurgebied. John zal een inkijk geven in de resultaten die dankzij de uitvoering van de opgestelde beheersvisie zijn behaald. De lezing vindt plaats in het GroenHuis, Godsweerderstraat 2 te Roermond. Aanvang 19.30 uur.

DINSDAG 18 NOVEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 25 NOVEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 2 DECEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

WOENSDAG 3 DECEMBER houdt de Vlinderstudiegroep haar bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Aanvang 20.00 uur.

DINSDAG 9 DECEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

VRIJDAG 12 DECEMBER start Kring Roermond met een lezingencyclus "wandelen in de Eifel". Olaf op den Kamp zal deze avond natuurhistorische bijzonderheden aanhalen die in het Perlenbachtal nabij Monschau (D) te vinden zijn. Math de Ponti zal daarnaast nog een toch verslaan die hij door het Tiefenbachtal heeft gemaakt.

DINSDAG 16 DECEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 23 DECEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).

DINSDAG 30 DECEMBER houdt de Mossenstudiegroep haar wekelijkse practicum in de middag in het IVN-gebouw te Ransdaal. Belangstellenden zijn welkom, maar dienen van tevoren contact op te nemen met Paul Spreuwenberg (045-3510661).


---

---

Aankondigingen voor deze rubriek dienen uiterlijk de 15e van de maand voorafgaande aan die waarin de aktiviteiten plaatsvinden schriftelijk bij de redactie bekend te zijn.