Provincie Noord-BrabantPersbericht

Datum
25 maart 2003
Activiteiten in en om het provinciehuis
De leden van het college van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen
de provincie bij tal van gelegenheden. Verschillende instellingen en
organisaties organiseren bijeenkomsten en activiteiten in het
Provinciehuis. Bijgaand een overzicht van de bijeenkomsten en
activiteiten die in de komende periode van belang zijn.

Datum Tijd Onderwerp - Locatie - Toelichting

25-03-2003 13.30 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn houdt een inleiding tijdens de
feestelijke ingebruikname van de voorlichtingswagen
installatietechniek in het Autotron in Rosmalen. De wagen zal
op de verschillende VMBO's in Noord-Brabant en Limburg
worden inzet als mobiel praktijklokaal.

25-03-2003 16.00 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn verricht de opening van het
Kenniswijkhoek-Internettrefpunt aan de Molenstraat 201 in
Helmond.

25-03-2003 19.30 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn woont de expertmeeting
'toekomst stedelijk gebied Eindhoven' bij, die gehouden wordt
in het Stadhuis van Eindhoven.

25-03-2003 20.15 De premiere voorstelling 'de Droom van Chroom' wordt
uitgevoerd in de hal van het provinciehuis door personeel,
voor het personeel van de provincie.
De voorstellingen zijn 25 t/m 29 maart, aanvang 20.15
uur.

26-03-2003 09.30 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn neemt deel aan de
boomfeestdagviering op de terreinen gelegen nabij de
Weievensweg in Sint-Oedenrode.
Na het planten van de bomen zal hij het door de jeugdige
asielzoekers gemaakte kunstwerk in ontvangst nemen.
De Nationale Boomfeestdag staat dit jaar in het teken van
'Bomen in de kunst' en wordt georganiseerd in samenwerking
met het Centraal Orgaan Asielzoekerscentra.

26-03-2003 15.30 Gedeputeerde O. Hoes houdt een inleiding en neemt deel aan
de discussie tijdens de BORT/BZW
Ondernemersbijeenkomst met als thema "Revitalisering van
bedrijventerreinen'. De bijeenkomst wordt gehouden in de
nieuwe raadszaal van het gemeentehuis, Stadskantoor 1 in
Tilburg.

28-03-2003 09.00 Gedeputeerde O. Hoes brengt een werkbezoek aan de
gemeente Werkendam.

28-03-2003 13.00 Gedeputeerde drs. E. Janse de Jonge brengt werkbezoek aan de
gemeente Veghel.

28-03-2003 20.30 De Commissaris van de Koningin, mr F. Houben reikt de
Dansprijs van het Prins Bernhardfonds uit in Theater De
Vorst in Tilburg in Willem II - 49 in Tilburg.

30-03-2003 17.00 De Commissaris van de Koningin, mr. F. Houben, houdt een
toespraak tijdens de opening van het Van Goghjaar in
Zundert (herdenking 150e geboortedag Van Gogh) in het
Cultureel Centrum Van Gogh, Molenstraat 5 in Zundert.
Gedeputeerde drs. R. Augusteijn woont de bijeenkomst bij.

31-03-2003 15.00 Gedeputeerde drs L. van Nistelrooij is aanwezig bij het
platformoverleg woontechnoligie en telematica in Tilburg.

31-03-2003 20.00 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij neemt het eindrapport in
ontvangst tijdens de slotbijeenkomst 'Is uw gemeente
Ouderenproof?"in het gementehuis in St. Oedenrode.

01-04-2003 14.00 Gedeputeerde P.van Vugt is aanwezig bij de persconferentie
tbv "0900 Efteling", het verkeersinformatiesysteem over de
regio rond de Efteling dmv 0900 Efteling. De bijeenkomst
vindt plaats in het Efteling Hotel in Kaatsheuvel.

01-04-2003 16.30 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij is aanwezig bij het 25
jarig jubileum van de heer Martien van Beurden, lid van de
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van de St.
Dommelhoven, Woon-zorgcentrum Molenweide in Boxtel,
Achterberghstraat 18.

01-04-2003 18.30 Gedeputeerde O. Hoes houdt een inleiding over de
economische ontwikkelingen in Brabant en het belang van
Mini Ondernemingen tijdens de Regionale verkiezing 'Beste
Mini Onderneming in Brabant en Zeeland'.
De regiofinale wordt gehouden in de Bois le Duc-zaal van het
Provinciehuis, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.

02-04-2003 13.00 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij houdt een inleiding bij de
conferentie Ontgroening & Vergrijzing in het provinciehuis,
Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.

03-04-2003 13.30 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn verricht samen met
burgemeester drs. J.A.M. van Agt de opening van de brede
school 'Het Voortouw', Slagveld 55 in Etten-Leur.

03-04-2003 14.00 Gedeputeerde drs. P. van Vugt is aanwezig bij de presentatie
van de nieuwe BBA citybus, de 'Jopper' in het provinciehuis
Noord-Brabant.

03-04-2003 15.00 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij spreekt bij het vijfjarig
jubileum van de Vughterstede in Vught.

03-04-2003 16.15 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn houdt een inleiding tijdens de
start van het animatie-educatieproject PAF. Het project is
opgezet door het Brabants Instituut voor School en Kunst
samen met het Nederlands Instituut voor Animatiefilm en is
bedoeld om leerlingen van groep 7 en 8 de basisprincipes van
animatiefilm bij te brengen zodat ze in staat zijn een korte
animatiefilm te maken. De bijeenkomst wordt gehouden in
Cinecitta, Willem II straat 29 in Tilburg.

04-04-2003 15.00 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn verricht de opening van de
tentoonstelling 'Democratie Verbeeld' in het provinciehuis,
Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.

05-04-2003 14.00 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn woont de opening van de
manifestatie Floating Time 2003 en de tentoonstelling
'Lethe, rivier der vergetelheid' bij. De ontvangst vindt plaats in
het Museum voor Hedendaagse Kunst, Hekellaan 2 in 's-
Hertogenbosch.

09-04-2003 17.00 De Commissaris van de Koningin, mr F. Houben opent de
wisseltentoonstelling 'Beeldrijk Brabant' in de Vier Quartieren,
St. Odulphusstraat 11 in Oirschot.