Socialistische Partij

12de congres

Jan Marijnissen over akkoord `PcdA' inzake Irak

25-03-2003 * `Wouter Bos moet inmiddels wel heel duizelig zijn na al dat gedraai. Ik denk dat heel wat mensen zich bedrogen voelen', aldus Jan Marijnissen naar aanleiding van het akkoord dat CDA en PvdA gisteren in verband met Irak sloten.

VN-resolutie 1441 wordt door de partijen gezien als `een feitelijke grondslag voor de oorlog'. De rechtmatigheid van de aanvalsoorlog is blijkbaar opeens iets waarover Bos niet langer moeilijk wil doen.

Bos heeft tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen steeds gezegd: `De PvdA is tégen een oorlog. Wij volgen de Veiligheidsraad. Geen resolutie dan ook geen oorlog, wat de PvdA betreft.'

Vorige week zei Bos plotseling `achter de geallieerden te staan'. Toen was het weer dat hij tóch tegen de oorlog bleef en wilde hij zelfs mee demonstreren in Amsterdam. Uiteindelijk was ie er toch weer niet (in tegenstelling tot veel andere PvdA'ers). Vervolgens sluit hij een akkoord met Balkenende wat zegt `We kijken niet meer naar het verleden, alleen naar de toekomst en we vinden dat de oorlog in het belang van het Irakese volk en de internationale rechtsorde moet worden voortgezet.'

Marijnissen: `Laten we niet vergeten dat het hier om 'n principiële zaak gaat. De preventieve oorlog die Bush is gestart kent geen enkele rechtvaardiging in het volkenrecht en is een unicum in de internationale rechtsorde. Het past echter wél in de Bush-doctrine die uitgaat van de suprematie en hegemonie van de VS in politiek, economisch en moreel opzicht. Die Bush-doctrine is een levensgevaarlijk recept voor nog veel meer ellende dan het lijden dat de Irakezen nu moeten ondergaan.' `Saddam Hoessein is een wrede dictator die liefst zo snel mogelijk door het Irakese volk moet worden verdreven. Bush gebruikt de onderdrukking van het Irakese volk nu als alibi om de Pax Americana te vestigen, om te beginnen in Irak. Maar die `vrede' zal ons allen maar verder afleiden van de Pax Populi die wij voorstaan.'

Dossier Irak