Gemeente Delfzijl

Persbericht

25/03/2003
Appingedam, Delfzijl, Loppersum en De Marne gaan op ICT-gebied samenwerken

INFORMATIE

De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en De Marne gaan op ICT-gebied samenwerken.Uit onderzoek is gebleken dat het zeer goed mogelijk is centraal binnen één van deze gemeenten een computerruimte in te richten van waaruit deze gemeenten voorzien kunnen worden van alle noodzakelijke programmatuur en gegevens. Samenwerking op dit vlak biedt niet alleen een goede continuïteit en kwaliteit maar de financiële voordelen zijn ook niet gering. Dit betekent dat er minder meer investeringen nodig zijn.

Het computercentrum, voorlopig GemCC genoemd, zal in het gemeentehuis van Appingedam ingericht worden. Van daaruit zullen glasvezelverbindingen naar Delfzijl en radioverbindingen naar Loppersum worden gerealiseerd. In een later stadium kunnen ook andere gemeenten zich bij het centrum aansluiten. De gemeente De Marne zal waarschijnlijk in 2005 mee gaan doen.

Binnen de Gemeente Delfzijl zal op zeer korte termijn een groot aantal systemen, vooral binnen de eigen computerkamer, vervangen moeten worden, behalve als de samenwerking door gaat. Daarom wordt ernaar gestreefd medio 2003 de belangrijkste programmapakketten via dit nieuwe centrum af te nemen.

Het college van B en W van Delfzijl stelt de gemeenteraad dan ook voor bovenvermelde samenwerking aan te gaan.