Gemeente Hulst


Persbericht - 25.03.2003

Werkzaamheden vijver Pr. Hendrikstraat Sint Jansteen

Het waterpeil in de vijver aan de Prins Hendrikstraat te Sint Jansteen was in de zomermaanden met regelmaat te laag.
Hierdoor kon de fontein niet functioneren.
Dit euvel wordt momenteel verholpen.
De vijver is vandaag leeggepompt. Vervolgens wordt een afsluitende kleilaag op de bodem aangebracht, waardoor het water niet meer in de grond kan wegzakken.

Daarnaast wordt de vijver ook veiliger gemaakt. Aan de kanten wordt de diepte (over de breedte van 1 meter) teruggebracht tot 20 cm.

Vooraleer aan de werkzaamheden werd begonnen, zijn alle vissen uit de vijver gevangen.
Deze zijn verhuisd naar de vijver aan Plein de Mate te Sint Jansteen. Voor de eenden zijn ter plaatse tijdelijk waterbakken ingegraven.

De werkzaamheden worden eind week 13 afgerond.
De vijver zal dan ook voorzien zijn van een nieuwe fonteininstallatie.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het team Beheer, tel. (0114)389226.

---

Gemeente Hulst Team Voorlichting
Micaëla Van Bunder.
Tel : 0114-389146
Gsm : 06-51427331
Fax : 0114-314627
Email: mbe@gemeentehulst.nl