STZ


Ziekenhuis MCL 'Topklinisch Opleidingsziekenhuis'

Het bestuur van de Vereniging STZ, Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen, heeft het ziekenhuis MCL in Leeuwarden toegelaten als lid van deze vereniging. Het lidmaatschap betekent een erkenning voor de energie die het MCL de laatste jaren heeft gestoken in de specialistische opleidingen.

De kern van het samenwerkingsverband van de STZ zijn de medisch specialistische opleidingen. Met de aansluiting van het MCL telt de STZ nu 17 leden. De deelnemers zijn grote, niet-academische opleidingsziekenhuizen. Deze ziekenhuizen leveren in samenwerking met de academische ziekenhuizen een belangrijke bijdrage aan de opleiding van medisch specialisten.

Tot de criteria voor toelating tot de STZ hoort onder meer dat een deelnemend ziekenhuis over één of meer topklinische functies beschikt en dat er een goed opleidingsklimaat aanwezig is. Dit laatste moet onder meer blijken uit voldoende opleidingsplaatsen en een infrastructuur (ruimtelijk en organisatorisch) voor onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan bijscholing conform het programma 'teaching the teacher'.

Het MCL voldoet aan de criteria voor opleidingen. Momenteel zijn er in het MCL 31 opleidingsplaatsen voor medisch specialisten, voor in totaal tien specialismen. Het MCL heeft het voornemen om het aantal opleidingsplaatsen de komende jaren ruim te verdubbelen, zodat het in 2005 over 76 opleidingsplaatsen voor specialisten beschikt. Onder meer zullen dan 17 extra specialisten worden opgeleid en gaan dertien nieuwe specialismen ook artsen opleiden.

/////