Gemeente Zwolle

Nieuwe nutstuinen in de Weteringzone

Stadshagen krijgt een nieuw nutstuinencomplex. Na de Zwartewaterzone worden er nu in de Weteringzone tuinen aangelegd. Ongeveer 30 tuinliefhebbers kunnen hier hun eigen gewassen verbouwen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de gemeente.

De nieuwe nutstuinen zijn gesitueerd in de Weteringzone ter hoogte van de Sterremos. De tuinen variëren in grootte van circa 70 tot 100 m². Het complex wordt in overleg met de toekomstige eigenaren ingericht.

In tegenstelling tot volkstuinen mogen er op nutstuinen geen opstallen gebouwd worden. Wel mag er een gereedschapskist staan. Voorwaarde voor de huur van deze nutstuinen is dat er op biologisch dynamische wijze getuinierd wordt. Dit betekent dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

In samenwerking met de gemeente zal er een gebruikersvereniging worden opgestart.

Belangstellenden voor een nutstuin in de Weteringzone kunnen zich melden bij de servicelijn van Wijkbeheer, telefoonnummer (038) 498 33 00.


---