Provincie Utrecht

Persbericht

Utrechts huis amateurkunst breidt uit

25-3-2003
Het huis voor de amateurkunst in de provincie Utrecht krijgt steeds meer bewoners. Nieuwe consulenten voor popmuziek en beeldende kunst zullen hier dit jaar hun onderkomen krijgen. Daarbij wordt ook nu voor het eerst hulp geboden aan amateur-theatermakers. Ruim 480.000 inwoners van de provincie, die vaak met veel liefde actief zijn in de amateurkunst, kunnen zo op één adres terecht voor inspiratie en ondersteuning.

GS geven hiermee invulling aan het provinciebesluit dat al eind vorig jaar is genomen om de verschillende provinciale steunpunten voor de diverse vormen van amateurkunst onder te brengen onder één dak. Dit adres is het onderkomen van Zimihc, een cultureel productiehuis dat met steun van de provincie Utrecht nu diverse activiteiten uitvoert op het terrein van de amateurkunst. Zimihc is ook de conciërge van het Virtuele Kunsthuis, de ontmoetingsplaats op internet voor Utrechtse amateurkunstenaars. Meer dan honderd gezelschappen maken inmiddels van dit medium gebruik voor coproducties en publiciteitsdoeleinden.

Culturele coproducties
Met de toevoeging van popmuziek en beeldende kunst kunnen de provinciale consulenten snel en in goede samenhang nieuwe projecten opstarten. GS willen zo toewerken naar een kunsthuis met een geïntegreerd en verbeterd dienstenpakket. Met als bijkomend voordeel een toenemend aantal samenwerkingsprojecten. De nieuwe popconsulent zal bijvoorbeeld zorgdragen voor stimulering van de Utrechtse popmuziek. Dit betekent dat het huidige bestuur van de stichting U-Pop in goed overleg met de provincie heeft besloten om haar activiteiten te integreren in het amateurkunsthuis. Vanaf 1 juli neemt het kunsthuis eveneens het consulentschap over van de provinciale consulent die verbonden was aan de landelijke stichting Beeldende Amateurkunst. Ondersteuning voor amateurtheater tenslotte wordt overgenomen van het Stichts Centrum voor Amateurkunst.

Nieuwe activiteiten
Een voorbeeld van een interessant culturele dwarsverband dat via het Utrechts kunsthuis mogelijk wordt gemaakt, is 'Beweeg de schrijver'. De consulenten dans en creatief schrijven van het kunsthuis geven in deze workshop aan hoe je als amateur-schrijver van een lezing een echte performance kunt maken. Nieuwe activiteiten van de consulent creatief schrijven zijn verder een regionale wedstrijd poëzieschrijven en de organisatie van een schrijversmarkt. Binnen de beeldende kunst werken verder momenteel circa 380 Utrechtse amateurkunstenaars uit diverse gemeenten samen aan het project 4-kant kunst. Collectief maken ze een kunstwerk dat de komende zomer uitmondt in verschillende tentoonstellingen en een presentatie op het Virtuele Kunsthuis.

Bezoek voor een overzicht van lopende activiteiten van het Provinciale Kunsthuis onze website www.kunsthuisutrecht.nl Bovenstaande uitbreidingsplannen worden ter advisering besproken op 31 maart in de statencommissie Cultuur en Economie.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030 258 3196 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl