Ingezonden persbericht

gezamenlijk persbericht van Stichting Natuur en Milieu, consumentenorganisatie Goede Waar & Co, Milieudefensie en de Zuid-Hollandse Milieufederatie

Druiven Aldi en Lidl ernstig besmet met landbouwgif

Milieu- en consumentenorganisaties dreigen met rechtszaak

Utrecht, 25 maart 2003. Supermarktketens Aldi en Lidl verkopen druiven die ernstig besmet zijn met giftige bestrijdingsmiddelen. Dit blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van Stichting Natuur en Milieu, Goede Waar & Co, Milieudefensie en de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Nooit eerder werden er in Nederland zulke grote overschrijdingen van de normen van de Warenwet geconstateerd: 75 procent van de druivenmonsters van de prijsbrekers voldeden in het najaar van 2002 niet aan de Nederlandse wet. De milieu- en consumentenorganisaties hebben een concept-dagvaarding aan Aldi en Lidl gestuurd en eisen daarin dat Aldi en Lidl per direct stoppen met het verkopen van besmette druiven, op straffe van een dwangsom van 20.000 euro per gemeten overschrijding.

Niet alleen de hoeveelheid gif, maar ook combinaties van gifstoffen zijn gevaarlijk voor de volksgezondheid. Vooral kinderen kunnen risico lopen. Van de 112 door TNO onderzochte bakjes druiven bevatten er 85 teveel bestrijdingsmiddelen. In totaal werden 438 resten landbouwgif aangetroffen. In sommige bakjes zaten 12 soorten landbouwgif tegelijk! Het is niet duidelijk wat de overheid (Keuringsdienst van Waren) hier precies tegen onderneemt, maar het is zeker niet afdoende: het percentage en de ernst van de overschrijdingen neemt alleen maar toe.

Dat voedselveiligheid voor zowel Aldi als Lidl geen doorslaggevend belang is, blijkt ook uit het feit dat de milieu en consumentenorganisaties op herhaaldelijke verzoeken tot overleg louter afhoudende reacties kregen. Als de supermarktketens nu niet meteen met serieuze plannen komen, stuurt advocaat Van den Biesen namens de organisaties over twee weken een dagvaarding uit.

De supermarkten van Laurus (Super De Boer, Konmar, Edah) en Schuitema (C1000) gingen in 2002 in een vergelijkbare zaak wél met de milieu- en consumentenorganisaties in overleg. Daaruit vloeide een samenwerkingsovereenkomst voort. De resultaten daarvan worden binnenkort verwacht.Ingezonden persbericht