Ministerie van Justitie

Huiselijk geweld hard aangepakt
25 maart 2003

Justitie en politie gaan huiselijk geweld harder aanpakken. Plegers van huiselijke geweld krijgen de keuze: een training of celstraf. Dat staat in de Aanwijzing Huiselijk Geweld van het Openbaar Ministerie (OM) die op 1 april 2003 in werking treedt. In deze aanwijzing wordt het beleid van OM en politie beschreven ten aanzien van de opsporing en vervolging van huiselijk geweld.

Huiselijk geweld is een onderschatte vorm van criminaliteit. Uit diverse onderzoeken blijkt dat slechts in een gering aantal gevallen aangifte wordt gedaan. Een deel van de slachtoffers durft geen aangifte te doen of verkeert in de veronderstelling dat politie en justitie daar geen gevolg aan zullen geven.

Een kenmerk van huiselijk geweld is dat dader en slachtoffer vaak desondanks - en soms noodgedwongen - deel blijven uitmaken van elkaars leefomgeving. Hiermee hangt samen dat huiselijk geweld vaak een stelselmatig karakter heeft en er een hoog recidiverisico is. Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld ondervinden daarvan veelal schadelijke gevolgen. Het OM is van mening dat deze aspecten vragen om een specifieke strafrechtelijke aanpak. Zo schrijft de aanwijzing voor dat wanneer huiselijk geweld wordt vastgesteld, de dader zo mogelijk meteen wordt aangehouden. Verder worden alle gegevens in een dossier vastgelegd. Het OM zal bewijsbare huiselijk geweld zaken in beginsel altijd vervolgen.

Een ander belangrijk uitgangspunt van de aanwijzing is dat dader een training wordt aangeboden om het geweld in te dammen. Wie in herhaling valt, kan dan alsnog op celstraf rekenen. Op deze manier wordt hulpverlening in een zo vroeg mogelijk stadium geïntegreerd in de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld. Hiermee wordt volgens het OM een langdurig effectieve aanpak gerealiseerd.