Gemeente Eindhoven

Eindhoven, 26 maart 2003
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven inzake preventief fouilleren
Verkeersmaatregelen
03/0323 Argonautenlaan 55, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.03.2003
03/0322 Atrechtlaan 64, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.03.2003
03/0321 Generaal Bothastraat 42, bouwen van een berging/hobbyruimte 12.03.2003
02/0370 Lisven 20 en 22, verbouwen en uitbreiden van 2 woningen en het verbouwen van een garage tot woonruimte/berging 07.03.2003 02/0940 Seinelaan 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.02.2003 03/0328 Treurenburgstraat 11, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.03.2003
03/0325 Jan van Eyckgracht 64, verbouwen en uitbreiden van een berging 13.03.2003
03/0324 Hunenborg 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.03.2003 03/0331 Agamemnonlaan 33, uitbreiden van een berging 14.03.2003 03/0332 Veldmaarschalk Montgomerylaan 1, plaatsen van een reclamedoek 14.03.2003
03/0333 Hooghuisstraat 13 en 15, vernieuwen van kozijnen 14.03.2003 03/0335 Dauphinelaan 74, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.03.2003
03/0196 Michelangelolaan 27, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een erker 14.03.2003
03/0287 Opera 52, uitbreiden van een woning 05.03.2003 02/0559 Suikerpeerstraat 2, uitbreiden van een woning d.m.v. een aanbouw aan de zijgevel 17.02.2003
03/0342 Dordognelaan 101, uitbreiden van een woning 17.03.2003 03/0341 Eimerick 27, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.03.2003
03/0339 Molenveld 2-4, verbouwen van de gevel 17.03.2003 03/0338 Stratumseind 49, verbouwen van de voorgevel 17.03.2003 02/0253 Johan Vestersstraat 41, uitbreiden van een woning 18.03.2003 03/0052 Levylaan 14, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.03.2003
03/0351 Willem de Rijkelaan 14, uitbreiden van een woning 19.03.2003 03/0350 Evreuxlaan 11, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 19.03.2003
03/0320 Jan Tooropstraat 20, bouwen van een garage/berging 12.03.2003 03/0319 Judas Taddeusplein 1, plaatsen van een lichtreclame 12.03.2003 01/1823 Meerhoven aan het Grassijsje (ongenummerd), kavel 434, bouwen van een woning 12.03.2003
02/0009 San Giorgilaan 19, uitbreiden van een woning 14.03.2003 03/0334 Rechtestraat 16, verbouwen en uitbreiden van een modewinkel 14.03.2003
03/0340 Luchthavenweg 99, plaatsen van een reclamezuil 17.03.2003 01/0370 de Streep (ongenummerd), bouwen van 5 ifd-woningen 17.03.2003 Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunningen eerste fase 02/1619 Aulislaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning en verbouwen garage 12.03.2003
02/1908 Brabis 9, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.03.2003 02/1184 Meerhoven aan de Graslook (ongenummerd), kavel 416, bouwen van een woning 14.03.2003
03/0349 Loirelaan 10, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.03.2003
SL03/0017 Geestakker 2 t/m 502, gedeeltelijk slopen van asbesthoudend materiaal uit woongebouw 13.03.2003
SL03/0019 Roosenburgstraat 34, slopen van een asbest riolering 18.03.2003
Van 27 maart 2003 tot en met 9 april 2003 liggen bij de dienst uitbreiden van een woning, Johan Mekkingstraat 12 (01/1448). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 10, lid 10.2 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan II Gijzenrooi. wijzigen gebruik in autoshowroom/demontagebedrijf, Urkhovenseweg 3 (01/1677).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 14, lid 14.4.2 sub j van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Tongelre buiten de ring.
tijdelijk bouwen van een activiteitencentrum t.b.v. verpleeg- en reactiveringcentrum de Dommelhoef voor maximaal 5 jaar, Parklaan 97 (01/1144).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
Van 27 maart 2003 tot en met 23 april 2003 liggen bij de dienst verbouwen en uitbreiden van een woning, Bakhuizen v.d. Brinklaan 77 (03/0258);
verbouwen en uitbreiden van een woning tot woning met atelier, Tuinstraat 25 (01/1191);
uitbreiden van een woning, Jan Glaserlaan 12 (02/2074); uitbreiden bovenverdieping woning, Normandiëlaan 106 (02/2075); plaatsen van een wall-window, Eisenhowerlaan (ongenummerd) (03/0217); plaatsen van een wall-window, Sterrenlaan (ongenummerd) (03/0218); verbouwen van een boerderijwoning, Riel 1 (02/0702); uitbreiden van een kantoorpand met een entree in de achtergevel, De Rozentuin 10 (02/1327);
uitbreiden van een woning, Aeneaslaan 36 (02/1948). Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 27 maart 2003 tot en met 9 april 2003 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en plaatsen van een antenne-installatie voor mobiele telefonie, Carmelitessenstraat 1 t/m 7 (MO03/0011).
schriftelijk zijn/haar bedenkingen tegen het plan naar voren te
02/1324 Dordognelaan 26, uitbreiden van een woning 13.03.2003 02/2007 Javalaan 149, renoveren dakbedekking van paviljoen De IJzeren Man 13.03.2003
02/0876 Flight-Forum 800, plaatsen van gevelreclame 13.03.2003 02/1175 Meerhoven aan de Grashegge (ongenummerd), kavel 407, bouwen van een woning 13.03.2003
02/2043 Aalsterweg 322, uitbreiden van een hotel middels een vluchttrap 13.03.2003
95/1481 Alberdingk Thijmlaan 1, wijzigen bouwvergunning m.b.t. het uitbreiden van een café/restaurant 13.03.2003
02/1162 Meerhoven aan de Grasboom, kavel 394, bouwen van een woning 13.03.2003
01/0425 bedrijventerrein Bokt West aan de Esp, wijzigen bouwvergunning m.b.t. het bouwen van een bedrijfsgebouw 14.03.2003 02/1713 Grasplantsoen 53, uitbreiden van een woning 14.03.2003 02/1840 Kiplinglaan 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.03.2003
02/1243 Buddy Boldenlaan 45, bouwen van een woning met garage 18.03.2003
02/1192 Meerhoven aan de Graslook (ongenummerd), kavel 424, bouwen van een woning 18.03.2003
02/1117 Meerhoven aan de Zandgolf, kavel 207, bouwen van een woning 18.03.2003
02/1726 Meerhoven aan het eind van de Zandpluvier (ongenummerd), bouwen folly met traforuimte 19.03.2003
02/1728 Herman Heyermanslaan 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.03.2003
02/0340 Kleine Berg 65, verbouwen en uitbreiden van een winkel 19.03.2003
02/1717 President Reitzlaan 36, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.03.2003
02/1949 Pisanostraat 75, bouwen van een carport 19.03.2003 03/0066 Engelsbergenstraat 28, bouwen van een serre 17.03.2003 03/0102 Zuidewijn 38, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.03.2003
02/2032 Gelaarsde Kat 89, verbouwen en uitbreiden van een woning en het overdekken van een terras 18.03.2003
03/0183 Luisa Miller 1, wijzigen garagedeur in raamkozijn t.b.v. kantoorruimte 18.03.2003
03/0149 Tongelresestraat 199, veranderen constructie 19.03.2003 03/0187 Hondsruglaan 32, verbouwen van een garagdeur in raamkozijn 19.03.2003
03/0142 Julierpas 16, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.03.2003
02/2086 Kortonjolaan 88, bouwen van een carport 19.03.2003

Geen lichte bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
03/0238 Jeroen Boschlaan 2, verbouwen van bankgebouw 17.03.2003 03/0292 Hastelweg 48, bouwen van een berging/overkapping 18.03.2003 Geweigerde lichte bouwvergunning
03/0140 Remuslaan 10, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.03.2003
Verleende reguliere bouwvergunningen
02/1280 Schalmstraat 10, wijzigen bouwvergunning m.b.t. het verbouwen van een woning 13.03.2003
02/1734 Parmentierweg 2, plaatsen van een kunstwerk, hekwerk, bankjes en vlaggenmast 14.03.2003
03/0079 Van Oldenbarneveltlaan (ongenummerd), tijdelijk plaatsen van units t.b.v. scouting 14.03.2003
03/0168 Ranonkelstraat 60, herbouwen van een schuur 19.03.2003 Niet in behandeling genomen aanvragen reguliere bouwvergunning 03/0045 Raedeckerstraat 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.03.2003
00/1246 hoek Huizingalaan/Marathonloop (ongenummerd), wijzigen bouwvergunning m.b.t. het bouwen van een multifunctioneel gebouw, 2e fase 17.03.2003
01/0832 Stratumseind 38 en 40, wijzigen reguliere bouwvergunning m.b.t. vergroten bestaande doorbraak in café 18.03.2003

Vergunningsvrij
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
03/0289 Jacob Catslaan (ongenummerd), bouwen van een trafostation 13.03.2003
02/1823 Picardiëhof 21, bouwen van een tuinhuisje (legalisatie) 17.03.2003
Niet in behandeling genomen aanvraag bouwvergunning eerste fase 97/1670 Boutenslaan/Hoogstraat (ongenummerd), bouwen van kantoren, winkels, woningen en parkeergarage 17.03.2003
Verleende vrijstelling
02/1989 Le Havre 1, wijzigen gebruik bedrijfspand t.b.v. kantoren, magazijnen en personeelswinkel 18.03.2003
Geweigerde vrijstelling
02/2066 Count Basiegracht 29, uitbreiden van een woning 14.03.2003 Aanhouden bouwaanvraag
02/1809 Achtseweg Noord 1, uitbreiden van een distributiecentrum 18.03.2003
Vervallen toestemming melding
02/0227 Charlevillehof 37, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.03.2003
Intrekken verleende bouwvergunningen
93/0658 Frankrijkstraat 102, bouwen van een schuur c.q. berging 11.03.2003
97/1750 Compiegnehof 11, uitbreiden van een carport 18.03.2003 Verleende sloopvergunningen
SL03/0014 Demer 2, gedeeltelijk slopen van een tegelvloer 13.03.2003 SL02/0034 Kleine Berg 65, gedeeltelijk slopen van garageboxen 18.03.2003
Verleende kamerverhuurvergunningen
KV.03.001 Gestelsestraat 144 19.03.2003
KV.01.022 Ruusbroeclaan 26 19.03.2003
Verleende splitsingsvergunning
HV.02.073 Limburglaan 55 t/m 211 18.03.2003
10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te s Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s Openbare vergaderingen
Het openbare gedeelte begint om 13.30 uur en eindigt uiterlijk om 15.30 uur.
openbare, voor publiek toegankelijke vergadering: 24 april, 22 mei, 26 juni, 24 juli, 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november en 18 december 2003.
Het openbare gedeelte begint om 10.00 uur en eindigt uiterlijk om 12.00 uur.
Het openbare gedeelte van 27 maart a.s., zoals aangekondigd in Eindhoven Actueel d.d. 19 maart, komt te vervallen. Enquêteren voor Eindhoven; iets voor u?
De gemeente Eindhoven is op zoek naar freelance enquêteurs (m/v). Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften die er onder de Eindhovense burgers leven, onderzoekt de afdeling Bestuursinformatie en Onderzoek (BIO) regelmatig de meest uiteenlopende kwesties: van het gebruik van de regiotaxi tot wat burgers vinden van cameratoezicht in uitgaansgebieden. Bij deze onderzoeken maakt de gemeente graag gebruik van assistentie van Eindhovenaren die op freelance-basis tegen een redelijke vergoeding diverse werkzaamheden verrichten. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het van huis uit telefonisch enquêteren. Daarnaast komt het voor dat u telefonisch rappeleert na schriftelijke enquêtes, op straat mensen interviewt of dat u voetgangers telt met een telapparaat. De werkzaamheden vinden vooral overdag of in de vroege avonduren plaats. Bent u flexibel inzetbaar, betrouwbaar, accuraat, zelfstandig, 18 jaar of ouder en heeft u geen telefoonangst, dan is freelance enquêteren wellicht iets voor u. Geïnteresseerd, bel dan met Marij Schampaert van de afdeling BIO, telefoon 238 23 40, stuur een e-mail: m.schampaert@eindhoven.nl of kijk op www.eindhoven.nl rubriek Actueel.
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven inzake preventief fouilleren

Vanaf 26 maart 2003 ligt voor eenieder ter inzage het besluit van de raad van deze gemeente van 10 maart 2003 tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven inzake preventief fouilleren.
Het besluit van de gemeenteraad is bekend gemaakt door het opnemen van deze wijziging in het gemeenteblad onder nummer 36 van 2003, uitgegeven op 18 maart 2003. De wijziging treedt in werking op 26 maart 2003.
Verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen:
het instellen van een parkeerverbod aan de zuidzijde van de Hendrik Staetslaan, tussen het Van Gamerenpad en de Van Bodeghemstraat; het instellen van een parkeerverbod aan de westzijde van de Willem van Kesselstraat, tussen de Van Bodeghemstraat en de Pieter de Swartstraat;
het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Jan Heynslaan, tussen de Hendrik Staetslaan en de Van der Werffstraat; het aanleggen van 2 algemene invalidenparkeerplaatsen op het Judas Taddeusplein, in de noord-oostelijke hoek.
De bovenstaande maatregelen zijn aangeduid op tekening nummer 65295. Het besluit en de bijbehorende tekening liggen ter inzage bij de balie op de 4e etage in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein1 en op het Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid, Van Brakelstraat 2.
Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen deze besluiten schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.
Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Wel kan binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een bezwaarschrift.
Beschikkingen ingevolge de artikelen 29 en 37 Wbb Bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven is op 30 december 2002 door de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Eindhoven een melding ingediend ingevolge artikel 29, lid 1 Wbb, met het verzoek een besluit te nemen aangaande de ernst en urgentie van een geval van bodemverontreiniging op de locatie Palingstraat 31 te Eindhoven.
Naar aanleiding van deze melding is door burgemeester en wethouders een ontwerpbeschikking opgesteld, die van 12 februari tot 13 maart 2003 ter inzage heeft gelegen. Tijdens deze inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingebracht. Burgemeester en wethouders hebben op 26 maart 2003 de beschikking definitief vastgesteld.
In de definitieve beschikking is door burgemeester en wethouders het tijdstip waarbinnen met het gemelde voornemen tot saneren dient te worden begonnen;
Bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven is in maart 2002 door de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Eindhoven een melding ingediend ingevolge artikel 29, lid 1 Wbb, met het verzoek een besluit te nemen aangaande de ernst en urgentie van een geval van bodemverontreiniging op de locatie Boschdijk 263 te Eindhoven.
een ontwerpbeschikking opgesteld die van 19 februari tot 20 maart 2003 ter inzage heeft gelegen. Tijdens deze inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingebracht. Burgemeester en wethouders hebben op 26 maart In de definitieve beschikking is door burgemeester en wethouders dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; dat er sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;
het tijdstip waarbinnen met het gemelde voornemen tot saneren dient te worden begonnen;
worden.
Aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken van deze beschikkingen liggen vanaf 26 maart 2003 gedurende zes weken ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Binnen zes weken na de dag waarop de beschikkingen bekend zijn gemaakt kunnen belanghebbenden tegen dit besluit, op grond van artikel 87 Wbb 2500 EA s-Gravenhage, een voorlopige voorziening verzoeken indien door hen een melding is ontvangen ingevolge artikel 28, lid 1 van de locatie: Stratumsedijk 21-23;
melder: Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V.
Indien deze melding ontvankelijk wordt verklaard, zal te zijner tijd ontwerpbeschikking en/of definitieve beschikking worden gepubliceerd waarop dan zienswijzen kunnen worden ingebracht. Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen op grond van de Wet milieubeheer hebben verleend: een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor op- en overslag van vis, Waalstraat 134, Fa. Z.M.E. Koelewijn;
een vergunning voor het veranderen en in werking hebben van een testruimte voor het testen van electronische apparatuur op immuniteit voor electromagnetische verschijnselen in speciale afgeschermde ruimten en het meten van electronische apparatuur in speciaal afgeschermde ruimten, Professor Holstlaan 4, Philips Electronics Nederland B.V.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij:
van 27 maart 2003 tot 8 mei 2003 elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven;
Tot 8 mei 2003 staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerpbeschikkingen bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen. Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling. Een beschikking wordt niet van kracht, voordat op dat verzoek is beslist.
Philips Medical Systems, Jan Hilgersweg 9-11, opslag- en transportbedrijf;
Volkstuinvereniging Blixembosch, Esp 9, horeca-, sport- en recreatieinrichting.
Voorbereidingsbesluit
In het Informatiecentrum van het Stadskantoor, bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten en in het Stadsdeelkantoor Woensel-Noord ligt op werkdagen tijdens openingsuren voor eenieder ter inzage het voorbereidingsbesluit voor het perceel Eindhovenseweg 37.
Het gaat hier om de verklaring van de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 maart 2003, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, zoals dat op tekening nummer 66997 nader is aangegeven. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 27 maart 2003 en vervalt op 26 maart 2004. Een en ander gebeurt overeenkomstig artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Eenieder kan, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen dit voorbereidingsbesluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
naam en adres van de indiener,
de dagtekening,
de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift dient te worden verzonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.
Eindhoven, 26 maart 2003