Gemeente Delfzijl

Persbericht

25/03/2003
Jaarverslag Interne klachten 2002 gemeente Delfzijl af te halen

INFORMATIE

Vanaf heden is het jaarverslag interne klachten 2002 af te halen bij de balie in het gemeentehuis van Delfzijl. Artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht verplicht gemeenten om de schriftelijk bij haar ingediende klachten te registreren en jaarlijks te publiceren. In de gemeente Delfzijl is gekozen om de klachten in de vorm van een jaarverslag - geanonimiseerd - openbaar te maken.

In het verslagjaar 2002 heeft de gemeente 27 schriftelijke klachten ontvangen over de manier waarop inwoners van de gemeente Delfzijl zich behandeld voelen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het vorige jaar, waarin 23 klachten zijn ontvangen.

De termijn waarbinnen een klacht moet worden afgehandeld, bedraagt zes weken. Deze termijn kan worden verdaagd met hooguit vier weken. Van de mogelijkheid tot verdaging is in het verslagjaar geen gebruik gemaakt. In totaal wordt ongeveer 84% van de klachten binnen de wettelijke afhandelingstermijn afgedaan.