Gemeente Zwolle

Brandweer Zwolle zoekt vrijwilligers


Datum uitgave: 12-03-2003

Onderwerp: veiligheid

Belangstelling? Kom langs op 25 maart!

Brandweer Zwolle wil ook de komende jaren het brandweerkorps op sterkte houden en is daarom op zoek naar vrijwilligers. Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan aan voor de informatieavond op 25 maart om 19.30 uur in de kazerne aan de Harm Smeengekade 13 in Zwolle. Aanmelden kan via het secretariaat van de Brandweer, telefoonnummer (038) 498 22 52 of (038) 498 28 28 of per e-mail: brandweer@zwolle.

Bent u verhinderd op deze avond, dan kunt u zich aanmelden met een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u ook aanvragen bij het secretariaat van de Brandweer, telefoonnummer (038) 498 22 52 of (038) 498 28 28 of per e-mail: brandweer@zwolle. Na uw aanmelding kunt u een uitnodiging verwachten voor een gesprek. Heeft u eerder gesolliciteerd naar deze functie, dan wordt u deze week automatisch aangeschreven.

Kortom: vrijwilliger, iets voor u? In dat geval maken wij graag kennis! Hieronder vindt u informatie over wat de taken van de brandweer zijn en welke rol de vrijwilligers hierin hebben.

Taken
Brandweer Zwolle is op zoek naar ongeveer twaalf nieuwe collega´s, die als vrijwilliger in een team willen werken. Mensen, die tijd en energie willen steken in een soms zware, maar altijd dankbare taak. Wel moet u technisch inzicht hebben en over een goede lichamelijke vaardigheid en conditie beschikken.
De brandweer in Zwolle blust uiteraard brand, maar verleent bijvoorbeeld ook hulp bij ongevallen, waarbij mensen en/of dieren betrokken zijn. Daarnaast verleent de brandweer hulp in en op het water, bestrijdt ze ongevallen met gevaarlijke stoffen en heeft ze een taak bij de rampbestrijding.

Brandweer Zwolle
Brandweer Zwolle heeft ongeveer 80 vrijwilligers en 28 beroepsmensen in dienst om daadwerkelijk branden te blussen. Dit noemt men bij de brandweer, de parate dienst. Daarnaast heeft de brandweer een afdeling Preparatie (o.a. voertuig onderhoud en aanschaf materiaal), Preventie (het voorkomen van brand) en Managementondersteuning voor het hele korps. Zwolle beschikt over drie brandweerkazernes van waaruit men op pad gaat, de zogenoemde uitrukposten. De adressen zijn: Harm Smeengekade (centrum), Jan van der Heydenstraat (Zuid) en één aan het Prunuspark in Berkum. Het team op de kazerne in het centrum bestaat uit beroepspersoneel, in de avond- en nachturen en in de weekeinden aangevuld met twee vrijwilligers. De posten in Zuid en in Berkum zijn volledig bemenst door vrijwilligers.

Aanmelden en selectie
Als u zich heeft aangemeld voor de ze vrijwilligersbaan bij de brandweer, dan volgen de hieronder beschreven stappen. Na elke stap kan de brandweer of u zelf beslissen om te stoppen met de procedure. De stappen zijn:

1. Invullen van een aanmeldingsformulier;
2. Een gesprek met toekomstige collega's uit het korps; 3. Deelnemen aan een lichamelijke vaardigheidstest; 4. Medisch- en psychologische keuring;
5. Na het behalen van een goed resultaat, vindt aanstelling plaats. Daarna volgen opleidingen voor het brandweervak.

Goed om te weten
De opleidingen en trainingen worden betaald door de brandweer. Ook de werk- en uitrukkleding wordt beschikbaar gesteld door de brandweer. Daarnaast ontvangt u vergoedingen voor oefeningen, opleidingen, wachtdiensten en uitrukken.

Externe instanties:
Brandweer zwolle

Bron: afdeling Communicatie
Datum van 12-03-2003 tot 25-03-2003