Gemeente Leeuwarden

College wil samenwerking grotere woningbouwproductie

Het Leeuwarder college is blij dat de Corporatie Holding Friesland en een groep ondernemers zich samen met de gemeente inzetten voor grotere woningbouwproductie. Burgemeester en wethouders hebben zich dinsdag 25 maart voorgenomen een samenwerkingsverband met CHF en ondernemersgroep Fuut B.V. (samenwerkend in het Consortium Noord B.V.) aan te gaan. Onder de naam 3Plus staat de voorgenomen samenwerking garant voor 750 nieuwe woningen.

In de eerste fase worden er ongeveer 200 woningen opgetrokken in de bestaande stad. 3Plus onderzoekt of er mogelijkheden zijn op locaties langs de Archipelweg. Aan de Skrok en tussen Dokkumer Ee en Eeskwerd. Definitieve plannen zijn er nog niet.

De voorgenomen overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van Leeuwarden. De raad buigt zich maandag 14 april over de publiek private samenwerking (PPS).

[s?leeuwarden.gemeente_leeuwarden_actueel.inleiding.college_wil_samenw erking_woningbouwproductie]