Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 26 maart 2003

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

BOUWVERGUNNINGEN aangevraagd

(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet) Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Van Beethovenlaan 12, woning uitbreiden.
Paradijsselpark 57, woning op verdieping uitbreiden. Paganinistraat 41, dakkapel achterzijde aanbrengen. Lijstersingel 2, gedeeltelijk verbouwen en uitbreiden entree. Paganinistraat 90, dakkapel voorzijde aanbrengen.

TER INZAGE

Onderstaand plan ligt ter inzage in verband met een vrijstellingsprocedure.

1. Van Beethovenlaan 12, woning uitbreiden.

Aan de bovengenoemde bouwaanvragen kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 27 maart 2003, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage.
Gedurende de aangegeven periode is iedereen bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

BOUWVERGUNNINGEN verleend

Verzenddatum 14 maart 2003:
Gravure 11, dakopbouw bouwen.
Kompasstraat 32a, golfplaten (asbest)dak slopen (sloopvergunning). Oosterlengte, deel voetgangerstunnel slopen (sloopvergunning). Filosofentuin 2, woonhuis met kantoor veranderen. Dorpsstraat 189, garage/berging bouwen.
Evertsenstraat 2, woning uitbreiden.
Hoofdweg 18, pompeiland plaatsen en werkplaats vernieuwen. Jan de Geusrede 26, dakkapel aanbrengen.
Rijndal 38, dakopbouw voorzijde bouwen.
Brücknerstraat 25, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Verzenddatum 18 maart 2003:
Bermweg 125, paardenstalletje plaatsen.
Amsteldiep, winkelcentrum veranderen.
Schubertstraat 28, dakkapel voorzijde aanbrengen. Standaardmolen 22, woning uitbreiden.
Kralingseweg 10, schoorsteen slopen (sloopvergunning).

Verzenddatum 20 maart 2003:
Beltmolen 34, woning uitbreiden.

KAPVERGUNNING

Vergunning is aangevraagd en verleend voor het kappen van de volgende boom:
Verzenddatum 17 maart 2003:

Goudenregenstraat 17 1 blauwe ceder

De betreffende kapvergunning ligt vanaf heden ter inzage.

Indien u meent door de bovengenoemde verleende vergunning (beschikking) in uw belang te zijn getroffen, kunt u daartegen bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Volgends de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

BESTEMMINGSPLAN HOOFDWEG 1998

Het college maakt bekend dat ze voornemens is, met toepassing van artikel 5 lid 7e van bestemmingsplan Hoofdweg 1998, vrijstelling te verlenen aan Kwantum Nederland B.V. te Tilburg. Het gaat om vrijstelling voor het gebruik van een nog te realiseren pand aan de Lylantsebaan voor verkoop aan particulieren.

Het principebesluit ligt vanaf 27 maart 2003 voor iedereen gedurende 4 weken ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is iedereen bevoegd zienswijzen in te brengen over de aanvraag.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Het college heeft in verband met de uitbreiding van OBS-West aan de Dorus Rijkersrede besloten tot een stopverbod en een verbod tot inrijden met uitzondering van bouwverkeer. Door plaatsing van twee borden, model E02 R.V.V. inhoudende een stopverbod en één bord model C12 R.V.V inhoudende verboden in te rijden, met onderbord met uitzondering van bouwverkeer.

Stopverbod aan de zuidzijde van de Berliozstraat, tussen de Bas de Blokrede en de Frans Naerboutrede.

Verboden in te rijden, met uitzondering van bouwverkeer aan de noordzijde van de school bij het fietspad in zuidelijke richting.

Deze maatregelen gelden met ingang van 17 maart 2003 tot en met 17 juli 2003.

De bouwaanvragen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunning en het principebesluit inzake het bestemmingsplan Hoofdweg 1998 liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.