Gemeente Den Haag

2003-03-25: Den Haag krijgt een Uitburo

---

Op initiatief van wethouder Louise Engering stellen burgemeester en wethouders van Den Haag voor het Haags Uitburo financieel te steunen. Het Haags Uitburo moet brede informatie geven over het totale Haagse cultuuraanbod. Ook gaat het Haags Uitburo fungeren als ticketshop, waar het publiek terecht kan voor kaarten van zowel het gesubsidieerde als commerciële aanbod van podiumkunst. In 2003 wordt een bijdrage van 419.085 voor het opstarten van het Uitburo ter beschikking gesteld. Vanaf 2004 wordt een jaarlijkse bijdrage geleverd van 225.660.

Het Haags Uitburo zal bestaan uit een winkel aan de Hofweg, een telefonische informatie- en bestellijn en een informatievoorziening en kaartverkoop via internet. Het Haags Uitburo heeft ruimere openingstijden dan de theaters zelf en zal zorgdragen voor een brede informatievoorziening over het Haags cultuuraanbod, zowel podiumkunsten als musea en tentoonstellingen. Tevens zal het Haags Uitburo een aanbod van kaarten bieden van zowel gesubsidieerde als commerciële podiumkunst.

Een groot aantal cultuurinstellingen wil deelnemen aan het Haags Uitburo namelijk: de Koninklijke Schouwburg, de Dr Anton Philipszaal en het Lucent Dans Theater, het Residentie Orkest, het Nationale Toneel, het Nederlands Dans Theater, Theater aan het Spui, Theater Zwembad de Regentes, het Volksbuurtmuseum, Korzo, Diligentia/PePijn, De Appel, Stella Den Haag, Literair Theater Branoul en theater Zeebelt. Den Haag Marketing en Events is nog in overleg met een aantal andere instellingen over deelname.

Het Haags Uitburo is een samenwerkingsverband tussen Den Haag Marketing en Events/Uitpost en Sijthoff/Haagsche Courant. Den Haag Marketing en Events gaat ook een samenwerking aan met het Amsterdams Uitburo/Kaart Verkoop Netwerk Nederland voor het informatiesysteem en ondersteuning. Het buro gaat functioneren onder verantwoordelijkheid van Den Haag Marketing en Events. Voorts zal het een jaarlijkse abonnementscampagne uitvoeren. Volgens de planning opent het Haags Uitburo zijn deuren in september.

last update: 25-3-2003 16:33:23 ;pag.: 19279; auteur: 616;cat.: 2,Gemeentenieuws Uw browser ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript