Gemeente Den Haag

2003-03-25: Gemeente Den Haag op koers met brandpreventie


---

De gemeente Den Haag heeft bijna alle voorgenomen activiteiten op het gebied van brandveiligheid en ICT gerealiseerd. Ze ligt daarmee goed op koers met brandpreventie. Dit staat in de tweede voortgangsrapportage over de inhaalslag brandveiligheid die het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Hiermee geeft de gemeente invulling aan een van de belangrijkste actiepunten van het rijksbeleid. Na de rampen in Enschede en Volendam heeft een gemeentelijke werkgroep het college geadviseerd om zo snel mogelijk een digitaal dossier aan te leggen van alle bedrijfs- en kantoorpanden in de stad. Alle gegevens op het gebied van brandveiligheid worden in een gegevenspakhuis opgeslagen.

Het dossier geeft een actueel en historisch overzicht van de activiteiten in de panden en de daarbij behorende vergunningen die door de gemeente zijn afgegeven. In een oogopslag is op het beeldscherm per pand het gehele scala aan vergunningen zichtbaar. Dit vergemakkelijkt controles en handhaving. Op termijn kunnen deze gegevens door de controlerende ambtenaren ook mobiel worden geraadpleegd.

Eind 2002 is een begin gemaakt met het opbouwen van het digitale gebouwendossier. Milieu-vergunningen en bouwvergunningen zijn er reeds in opgenomen. Vanaf begin tweede kwartaal van dit jaar worden de gebruiksvergunningen erin opgenomen.

Er is een achterstand in de verlening van gebruiksvergunningen. De voortgangsrapportage meldt dat deze achterstand op 1 januari 2006 zal zijn weggewerkt. Dat is conform de vorig jaar gemaakte planning. Het gaat daarbij om 4.000 objecten.

last update: 25-3-2003 16:35:32 ;pag.: 19280; auteur: 616;cat.: 2,Gemeentenieuws Uw browser ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript