Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving


IVO-refereerbijeenkomsten

Het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) verdiept zich al meer dan 10 jaar in middelengebruik en aanverwante terreinen. Wij willen als instituut niet alleen kennis `vermeerderen', maar ook discussiëren met het veld. Eén van de manieren waarop het IVO haar maatschappelijke betrokkenheid tot uitdrukking brengt, is het organiseren van refereerbijeenkomsten. Deze worden vier keer per jaar georganiseerd voor mensen die affiniteit hebben met ons werkveld.

2e refereerbijeenkomst 2003
donderdag 22 mei, 14.30 - 17.00 uur

Heroïne-experiment onder de loep

Sprekers: Peter Blanken, wetenschappelijk onderzoeker, Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH) Daan van der Gouwe, beleidsmedewerker, Landelijk Steunpunt Druggebruikers (LSD)
Voorzitter: Dike van de Mheen, directeur Onderzoek en Onderwijs, IVO

In 1998 is in Nederland een onderzoek gestart naar de behandeling van chronisch heroïneverslaafden met heroïne, in combinatie met methadon. In de landelijke politiek is het debat over het experiment nog steeds gaande. Ook onder wetenschappers en belangenorganisaties is af en toe een opleving van het inhoudelijke debat over het experiment waarneembaar.
Om een wezenlijke bijdrage te leveren aan deze discussie is Peter Blanken (CCBH) uitgenodigd om te vertellen over het onderzoek naar heroïne op medisch voorschrift. Eerst worden de uitkomsten van het onderzoek naar de effecten van de behandeling besproken. Daarna wordt ingegaan op de huidige situatie en het vervolg-onderzoek onder 200 nieuwe deelnemers in de zes steden waar het experiment plaatsvindt. Daan van der Gouwe (LSD) zal ingaan op het standpunt van zijn organisatie over het experiment. Het LSD meent dat in het experiment niet zozeer het effect van het op medische indicatie verstrekken van heroïne is onderzocht, maar het effect dat het legaal (in plaats van illegaal) verwerven van heroïne heeft op de gezondheid en leefsituatie van drugsgebruikers.
Na een korte pauze is er gelegenheid voor een plenaire discussie.

Aanmelding voor deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt. U kunt dit doen bij het secretariaat. Telefoon: 010 - 425 33 66
E-mail: secretariaat@ivo.nl.
Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen.