Ingezonden persbericht

LET OP: IN VERBAND MET DE ALV BEGINT DIT EVENEMENT OM 19:30 UUR.

Het GIA is de actieve beroepsvereniging voor informatie architecten. Maandelijks worden evenementen georganiseerd om vorm en inhoud te geven aan de permanente educatie van informatie architecten (en anderen). Zie ook http://www.GIA.nl/

GIA evenement op 22 mei 2003:

------- Architectuur ING Groep -------

* Spreker: Ir. Alexander Franklin Baldinger
* Datum: Donderdag 22 mei 2003

* Aanvang: 19:30 uur

* Sluiting: Afhankelijk van de discussie om ongeveer 21.00 uur
* Locatie: AC Restaurant De Meern

* Kosten: GIA-leden gratis, medewerkers van begunstigers ¤ 10,-- niet-leden ¤. 20,-- en studenten ¤. 10,--
* Aanmelding: Alleen via een E-mail naar Evenementen@GIA.nl (graag incl. bedrijfsnaam, postadres en evt. faxnr.). Na aanmelding ontvangt u de bevestiging van inschrijving en de routebeschrijving.

De volgende evenementen zijn gepland op 26 juni, 25 september, 30 oktober, 20 november en 18 december 2003. Zie http://www.GIA.nl/ voor meer informatie. Aanvragen van eventuele handouts via E-mail naar Evenementen@GIA.nl.

Heeft u interessante weetjes en nieuwtjes voor architecten? Stuur ze per E-mail naar Reactie@GIA.nl zodat ze op de GIA website geplaatst kunnen worden.


------- De presentatie:
In 1991 is de ING Groep gestart als leverancier van financiële diensten op het gebied van bankieren, verzekeren en investments. Op dat moment was de marktwaarde 5 biljoen euro. Daarna volgden overnames en samenvoegingen in alle internationale regio's. In maart 2003 was de ING Groep 24 biljoen Euro waard. De meer dan 60 rendabele bedrijfsonderdelen hadden ieder hun eigen (IT)-historie. De aanpak van de IT-architectuur was verschillend. Daarom was het doel van de Corporate IT afdeling, die twee jaar geleden van start ging, om meer eenheid en synergie te bereiken.

In 2002 is een werkgroep gestart die de intentie had om een Architectuur raamwerk en Architectuur standaards en richtlijnen op te leveren die ING in staat moeten stellen om eenvoudiger IT-synergie over alle regio's te bereiken. Er is een inventarisatie gedaan van de best practices op het gebied van Architectuur in de ING Operating Companies. Om de overeenkomsten en verschillen duidelijk te maken is een Architectuur raamwerk ontwikkeld. Dit resulteerde in standaards, die door een IT-Policy Board op groepsniveau goedgekeurd zijn.

Gepresenteerd zal worden welke aanpak gevolgd is en de resultaten die tot nu toe bereikt zijn.


------- De spreker:
De heer Baldinger is geboren op 2 maart 1949 in Surabaja in Indonesië. Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij

De heer Baldinger begon zijn loopbaan in 1973, bij Siemens AG in München, als System Integration Engineer voor real-time operatingsystemen (EWS) in de telefoon centrale industrie. Hij werkte op gebieden als: ontwerp, programmering, testen en systeem integratie van complexe HW/SW real-time omgevingen. Sinds 1988 is hij werkzaam als manager in verschillende operating companies van de ING Groep. Hij heeft zich met name bezig gehouden met:


... Management van een ontwikkelgroep voor electronische betaal systemen,

... Leiding geven aan een IT-Architectuur afdeling voor de betaal fabriek van Postbank Nederland,

... Programmanagement met behulp van het Capability Maturity Model om een upgrade naar level 3- voor 700 systeem ontwikkelaars te realiseren.
Sinds drie jaar is de heer Baldinger werkzaam bij de Corporate IT staff op ING Groep niveau met als aandachtsgebied IT-Architectuur en Business Alignment op Groeps niveau.

Wij zien u graag op donderdag 22 mei 2003 in De Meern.

Met vriendelijke groet,

Steven van 't Veld
Voorzitter Genootschap voor Informatie Architecten (GIA) E-mail: Voorzitter@GIA.nl