NEPROFARM

Patiënt wordt Consument

Pers Aankondiging

15 mei 2003

Patiënt wordt Consument

Bij meer zelf betalen, hoort zelf beslissen en voor jezelf zorgen. Over dit thema en andere actuele zaken zullen op 22 mei aanstaande belangen organisaties binnen de gezondheidszorg discussiëren tijdens het seminar 'Zelfzorg in 2013'. Zullen er meer geneesmiddelen zonder recept beschikbaar komen? En alleen in de schappen bij apotheek en drogisterij of ook in alle supermarkten? Kan de consument dan bij aankoop nog advies krijgen en is dat een persoonlijk advies of uit de computer?

Tijdens het middagprogramma (aanvang 13.30 uur) zal Goos Eilander (trendwatcher) een beeld schetsen van de toekomst, gevolgd door Barry Simner, die een presentatie zal geven over de wijze waarop zelfzorggeneesmiddelen in Engeland verkocht worden. Uiteraard ontbreekt de toekomstvisie van de overheid niet: Leon Wever (directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van VWS) zal de plannen van het ministerie van VWS presenteren.

Na de pauze discussiëren vertegenwoordigers van huisartsen (J.L.M. Schreuder, bestuurslid LHV), apothekers (M.L.A. Favié, voorzitter KNMP), drogisten (C.F. Bosma, vice-voorzitter CBD), consumenten (E. Visser, NPCF), supermarkten (A.H.P. Kersies, C1000), VWS (L.J.S. Wever, directeur GMT), de farmaceutische industrie (N. Alberts, voorzitter Neprofarm) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Mw. J.W.A. Münninghoff, proces manager) over een viertal stellingen onder leiding van Pia Dijkstra.

Het seminar zal worden afgesloten met de uitreiking van de tweede Van Till Penning, een onderscheiding die om de twee jaar wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die een positieve bijdrage heeft geleverd aan zelfzorg in het algemeen en een verantwoord gebruik van zelfzorggeneesmiddelen in het bijzonder. Dit jaar wordt de Van Till Penning uitgereikt aan een vooraanstaand politicus.

Dit seminar wordt georganiseerd op 22 mei 2003 in het Nemo te Amsterdam door Neprofarm, de Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten, ter gelegenheid van haar tweede lustrum.

Mocht u het seminar op 22 mei 2003 bij willen wonen, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van Neprofarm, telefoon 035-6970821 of info@neprofarm.nl

---
Noot voor de pers:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernard Mauritz (directeur) of Elka Bak (manager communicatie): 035-6970821 of via info@neprofarm.nl

16 mei 03 09:14