Koninklijke Econosto N.V.

Raad van Bestuur

Persbericht

Obligatielening Econosto verlengd met 1 maand

Capelle a/d IJssel, 22 mei 2003 - De Raad van Bestuur van Koninklijke Econosto N.V. ("Econosto") deelt mee dat gisterochtend tijdens de obligatiehoudersvergadering de obligatiehouders hebben ingestemd met het verschuiven van de aflossingsdatum met één maand naar 5 juli 2003. Econosto denkt deze maand nodig te hebben om met de obligatiehouders tot overeenstemming te komen over een oplossing voor de 5,5% converteerbare achtergestelde obligatielening van EUR 27.211.371 ("de obligatielening"). Econosto heeft de Trustee verzocht een nieuwe obligatiehoudersvergadering bijeen te roepen. In de tussenliggende periode zullen de gesprekken met de obligatiehoudersommissie worden voortgezet.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft gistermiddag ingestemd met de benoeming van de voorgestelde kandidaten, de heren C. Kämper, S.R. Nanninga en B.F. Kostwinder, tot leden van de Raad van Commissarissen. Na de vergadering zijn zij benoemd. Tijdens de vergadering is de heer R. H. Smedema afgetreden en hebben de heren J. N. A. van Caldenborgh en J. Schepel bevestigd te zullen aftreden zodra er een oplossing is gevonden voor de obligatielening.

De heer J.F.A.M. van Os, lid van de Raad van Bestuur, is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer ing. J.F.A.M. (Frank) van Os, Voorzitter Raad van Bestuur, tel.: 010-2841280