Twentsche Kabel Holding NV

Resultaten 1e kwartaal 2003

De positieve ontwikkeling van het resultaat van TKH in de laatste maanden van 2002 heeft zich in de eerste maanden van 2003 voortgezet.

Door de genomen kostenmaatregelen en een betere productmix kon, ondanks de onveranderd moeilijke marktomstandigheden, in het eerste kwartaal 2003 een bedrijfsresultaat (EBIT) gerealiseerd worden van 6,0 miljoen (2002 eerste kwartaal: negatief 2,4 miljoen). De omzet in het eerste kwartaal 2003 daalde gering en bedroeg 95 miljoen (2002 eerste kwartaal: 98 miljoen).

In alle groepen -de Technische handelsgroep, Kabelgroep en Machinegroep- verbeterde het resultaat ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2002 en werd een positief bedrijfsresultaat (EBIT) gerealiseerd. Door verdere afbouw van de schulden nam de solvabiliteit toe van 44% ultimo 2002 naar 47%.

Naar verwachting zullen de marktomstandigheden de komende maanden terughoudend blijven. In lijn met de recent gedane uitspraak in het jaarverslag 2002 over de vooruitzichten is het, gelet op de nog geldende onzekere economische ontwikkelingen in de wereld, nog te vroeg in het jaar om een uitspraak te doen over de te verwachten winst voor 2003.

Haaksbergen, 22-5-2003
Raad van Bestuur