Volker Wessels Stevin NV

Dit is een gezamenlijk persbericht van VolkerWessels en Victor Rijssen

GESTANDDOENING OPENBAAR BOD DOOR VICTOR RIJSSEN OP VOLKERWESSELS

Victor Rijssen B.V. ("Victor Rijssen") en Koninklijke Volker Wessels Stevin nv ("VolkerWessels") maken bekend dat Victor Rijssen het openbaar bod (het "Bod") op alle uitstaande (certificaten van) gewone aandelen VolkerWessels ("Aandelen VolkerWessels") gestand doet (zie ook de gestanddoeningsadvertentie in NRC Handelsblad met verschijningsdatum 22 mei 2003 en Het Financieele Dagblad en de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam, beide met verschijningsdatum 23 mei 2003).

Per de sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn, donderdag 15 mei 2003, 15:00 uur Nederlandse tijd, zijn 17.815.996 Aandelen VolkerWessels aangemeld, corresponderend met 53,1% van het geplaatste kapitaal van VolkerWessels. Bij gestanddoening houdt Victor Rijssen, direct en indirect, 27.033.688 Aandelen VolkerWessels, corresponderend met een belang van 80,6% in het geplaatste kapitaal van VolkerWessels. Voor het vaststellen van bovengenoemde percentages zijn Aandelen VolkerWessels die worden gehouden door VolkerWessels niet meegerekend.

Onder verwijzing naar het biedingsbericht d.d. 22 april 2003 (het "Biedingsbericht") zal Victor Rijssen op 30 mei 2003 een bedrag in contanten betalen van EUR 19,65 per aangemeld en geleverd Aandeel VolkerWessels (de "Biedprijs"). Dit komt overeen met de Biedprijs cum dividend van EUR 21,00 verminderd met het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend van EUR 1,35 over het boekjaar 2002.

Na-aanmelding

Victor Rijssen stelt houders van Aandelen VolkerWessels in de gelegenheid nog niet aangemelde Aandelen VolkerWessels alsnog aan te melden tot uiterlijk donderdag 12 juni 2003, om 15:00 uur Nederlandse tijd, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in het Biedingsbericht. Uiterlijk 16 juni 2003 verwacht Victor Rijssen een mededeling te kunnen doen omtrent het totale aantal en het percentage Aandelen VolkerWessels dat, direct en indirect, wordt gehouden door Victor Rijssen per de sluitingsdatum van de na-aanmeldingstermijn. Betaling van de Biedprijs voor de tijdens de na-aanmeldingstermijn aangemelde en geleverde Aandelen VolkerWessels zal op 19 juni 2003 plaatsvinden.

Decertificering

VolkerWessels heeft er mee ingestemd dat de door Victor Rijssen te verwerven certificaten van aandelen VolkerWessels desgewenst kunnen worden omgewisseld in gewone aandelen VolkerWessels. Tegelijkertijd heeft VolkerWessels besloten dat ook andere rechtspersonen die certificaten van aandelen VolkerWessels zouden willen omwisselen in gewone aandelen VolkerWessels, daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Voor natuurlijke personen geldt thans reeds dat zij desgewenst hun eventuele certificaten van aandelen VolkerWessels kunnen omwisselen in gewone aandelen VolkerWessels, echter per persoon slechts tot een maximum van 1% van het totale uitstaande gewone aandelenkapitaal. Tenzij Victor Rijssen op 1 oktober 2003 houder is van tenminste 95% van alle Aandelen VolkerWessels zullen de statuten van VolkerWessels zodanig worden aangepast dat de daarin voorkomende begrenzing in het aandeelhouderschap (derhalve ook voor natuurlijke personen) tot 1%, zal worden opgeheven.

Rotterdam/Rijssen, 22 mei 2003


---- --