NVMP

VLEHAN krijgt nieuwe voorzitter

Zoetermeer, 21 mei 2003

De VLEHAN Algemene Ledenvergadering van 20 mei jl. heeft de heer Frans Anno Tweebeeke, directeur van Willem van Rijn Huishoud-Elektro B.V. benoemd tot voorzitter als opvolger van Wim Bloemendal, die vanaf 1 januari 1998 voorzitter was. De heer Tweebeeke treedt per 1 juli a.s. in functie.

De heer mr Martijn P.J.A. Muijser, secretaris van de Vlehan, werd benoemd tot directeur van de Vereniging.

22 mei 03 08:10