Verbond van Verzekeraars

CAO-onderhandelingen verzekeringsbranche opgeschort

De vakorganisaties en de werkgevers hebben de onderhandelingen over een nieuwe verzekerings-CAO, die voor circa 20.000 werknemers geldt, opgeschort. Tijdens het vorige overleg hebben de werkgevers een concreet bod op tafel gelegd, terwijl de vakorganisaties niet met een tegenvoorstel zijn gekomen.

De werkgevers hebben een loonsverhoging van 1% en een geleidelijke invoering van een werknemersbijdrage in de pensioenkosten van 5% voorgesteld. Voor de vakorganisaties bleek dat laatste onbespreekbaar, terwijl ook de geboden loonsverhoging als onaanvaardbaar werd bestempeld. De werkgevers hebben er wel begrip voor dat de invoering van een werknemersbijdrage gevoelig ligt, maar zij zijn, gezien de ontwikkelingen in de branche, overtuigd van de noodzaak van een structurele kostenbeheersing. Het Verbond, die namens de werkgevers de onderhandelingen voert, betreurt het daarom dat de vakorganisaties niet verder willen praten.

Bondig, mei 2003