Ruim 50% van de Nederlandse managers vindt beslissen met onvoldoende informatie niet langer acceptabel

Onderzoek SAS: Topmanagers te laat en onvolledig geïnformeerd

Huizen, 22 mei 2003 - Juist op het moment dat Nederlandse topmanagers onder druk staan bedrijfsinformatie tijdig, compleet en correct mede te delen, blijkt dat ongeveer de helft van de topmanagers zelf niet kan beschikken over tijdige, complete en correcte managementinformatie. Uit de vandaag gepubliceerde Business Intelligence Monitor 2003 van SAS, een onderzoek onder topmanagers in Nederland, blijkt dat ruim de helft van hen deze situatie niet langer accepteert. SAS ziet een tweedeling binnen Nederlandse bedrijven: business intelligence vormt het verschil tussen management op basis van analyse of aanname.

Het onderzoek is door IDC Benelux uitgevoerd in de maanden maart en april van dit jaar in opdracht van SAS Nederland. Meer dan 200 leden van de directie of Raad van Bestuur van middelgrote en grote ondernemingen namen deel aan het onderzoek. De Business Intelligence Monitor 2003 beschrijft de huidige stand van zaken omtrent informatiebehoefte en -beschikbaarheid voor topmanagers in Nederlandse bedrijven.

Drie dagen gemiddeld voordat informatie boven tafel is

Het kost Nederlandse bedrijven moeite om managementinformatie boven tafel te krijgen. Gemiddeld duurt het 2 tot 3 dagen alvorens de directie kan beschikken over de benodigde rapportages. Bij een kwart van de bedrijven duurt dit een volledige werkweek. Eenderde van de respondenten meent onvoldoende informatie tot zijn beschikking te hebben om strategische beslissingen te kunnen nemen. Ruim 40% is niet tevreden met de beschikbaarheid en correctheid van informatie. Het minst tevreden is de topmanager met de mogelijkheid om verdere analyse op de beschikbare informatie uit te voeren, de zogenaamde drill-down. Marcel Warmerdam, onderzoeksdirecteur van IDC Benelux: "De topmanagers zijn stellig in hun uitspraken . Meer dan 50% van de respondenten geeft aan deze situatie niet langer acceptabel te vinden."

Meer dan 40% van de bedrijven mist verkoopgegevens

De Nederlandse directieleden spreken zich uit over de herkenbare managementagenda van dit moment: efficiency; kosten; klantrelaties; omzet; winst. Opmerkelijk wordt het als de topmanagers de belangrijkste indicatoren (KPI, key performance indicators) voor hoe het bedrijf ervoor staat, bespreken: meer dan 80% noemt 'verkoop' de belangrijkste KPI. Toch slaagt ruim 40% van de managers er niet in volledige verkoopgegevens boven tafel te krijgen. Warmerdam: "Ook voor ons zijn dit opmerkelijke cijfers. De belangrijkste KPI - verkoopinformatie - blijkt toch problemen op te leveren voor veel Nederlandse bedrijven. Vrijwel alle managers geven aan hierin verandering te willen brengen."

Tweedeling in Business Intelligence
SAS herkent op basis van de Business Intelligence Monitor 2003 een tweedeling onder Nederlandse bedrijven. Managing Director van SAS Nederland Bob van Dulken: "Dit onderzoek laat een scherp contrast zien tussen bedrijven. Ongeveer 50% van de topmanagers lijkt te beschikken over business intelligence technologie. 94% van hen ervaart voordelen die hen in staat stellen strategische beslissingen te nemen op basis van inzicht in eigen bedrijf en eigen markt. De andere 50% geeft aan ontevreden te zijn, mist informatie en voelt zich gedwongen beslissingen op buikgevoel te moeten nemen. Business Intelligence ontwikkelt zich tot een scherprechter in het bedrijfsleven. De noodzaak tot transparantie in de eigen bedrijfsvoering is hier een directe oorzaak van."

Over SAS
SAS (www.sas.com/nl) is de marktleider in een nieuwe generatie business intelligence software en dienstverlening die werkelijke enterprise intelligence creëert. SAS oplossingen worden gebruikt door meer dan 40,000 organisaties, waaronder 90 procent van de Fortune 500, om meer winstgevende relaties te ontwikkelen tussen klanten en leveranciers en om meer accurate en gefundeerde beslissingen mogelijk te maken die bedrijven kunnen laten groeien. SAS is de enige producent die vooraanstaande data warehousing en analytische en traditionele BI-toepassingen volledig integreert om informatie te destilleren uit de enorme hoeveelheden gegevens. Al meer dan 25 jaar biedt SAS haar klanten overal ter wereld The Power to Know®.


---

Contactgegevens (