Ingezonden persbericht


22 mei biodiversiteitsdag: Kabeljauw verdwijnt uit Noordzee
Vissers en publiek reageren laconiek

Utrecht 22 mei - Nederlandse vissers bevestigen voor het eerst het verdwijnen van de kabeljauw uit de Noordzee. In het blad Visserijnieuws stellen zij dat de kabeljauw niet meer terug zal komen. De milieuorganisatie Stichting De Noordzee is geschokt over de bijna achteloze reacties op het vrijwel uitsterven van deze roofvis.

Op de mondiale biodiversiteitsdag, 22 mei, en midden in de Week van de Zee brengt Stichting De Noordzee het trieste nieuws over de kabeljauw. Door jarenlange zware visserijdruk, mogelijk gecombineerd met andere factoren zoals klimaatverandering, staat de kabeljauw nu op het punt om te verdwijnen uit de Noordzee.Voor onze ogen laten we de belangrijkste commerciële vis van de Noordzee uitsterven, en we halen alleen maar onze schouders op, zo stelt de milieuorganisatie.

Het biodiversiteitsverdrag is bedoeld om soorten voor uitsterven te beschermen. Vooral in het mariene milieu is de achteruitgang van de soortenrijkdom dramatisch. Vorige week publiceerde Nature een studie waaruit blijkt dat het aantal grote roofvissen met 90% is gereduceerd als gevolg van de visserij. Recente cijfers (februari 2003), gepubliceerd in Visserijnieuws, tonen aan dat er op dit moment vrijwel geen jonge kabeljauw meer in de Noordzee zwemt.

Vissers reageren gelaten
De visserijsector reageert uitermate laconiek en is niet van plan er iets voor te laten. Ook al gooi je de hele vloot voor de kant, de kabeljauw komt niet meer terug, stelt Ben Daalder, voorzitter van de Visserijfederatie in het blad Visserijnieuws van 16 mei. Hij vindt de maatregelen die onlangs in Brussel zijn voorgesteld om de kabeljauw te beschermen grote onzin.

Stichting De Noordzee maakt zich grote zorgen over de gelaten houding van vissers en van het publiek. Floris Groenendijk: Vissers lijken hun schouders op te halen. En stappen over op andere soorten. Er moeten ook vissers zijn die dit verschrikkelijk vinden, maar die geluiden klinken niet door.

Het grote publiek lijkt zich nog nauwelijks te realiseren dat de kabeljauw in onze eigen zee verdwijnt. Veel kabeljauw die in winkels verkrijgbaar is komt uit IJsland of andere delen van de wereld. Dit ontneemt het publiek het zicht op de harde werkelijkheid.

Oproep via kabeljauw@noordzee.nl
Groenendijk: We nodigen vissers en consumenten die zich wel zorgen maken over de kabeljauw van harte uit om te reageren. Daarvoor hebben we een duidelijk adres: kabeljauw@noordzee.nl. Iedereen die ook verontwaardigd is kan reageren. De reacties nemen we mee in onze gesprekken met visserijvertegenwoordigers in Den Haag en Brussel.

Biodiversiteitsdag
De internationale biodiversiteitsdag vindt jaarlijks op 22 mei plaats. De dag is een initiatief van alle staten die het biodiversiteitsverdrag hebben ondertekend. Dit verdrag heeft tot doel om de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Ook Nederland is ondertekenaar van het verdrag.


- Voor meer informatie bel met Floris Groenendijk (030 2340016 of 06 55942646) of Christien Absil (06 14514608)
- reacties van publiek en vissers naar kabeljauw@noordzee.nl
Drs. M. Langendijk (Communicatie en Strategie)
Drieharingstraat 25
3511 BH Utrecht
tel: 030 - 2340016 en 06 - 55942646, fax: 030 - 2302830 http://www.noordzee.nl