Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

48 Blauwe Vlaggen uitgereikt

LET OP: Embargo tot en met 22 mei 2003 11.00 uur

Den Haag, 22 mei 2003

Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB, reikt vandaag (donderdag 22 mei) tijdens een bijeenkomst in jachthaven De Brink te Kerkdriel aan 12 stranden en 36 jachthavens in Nederland de Blauwe Vlag voor 2003 uit. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die elk jaar wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn.

Het doel van de Blauwe Vlag Campagne in Nederland is om overheden, ondernemers en recreanten te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. Het mogen voeren van de Blauwe Vlag is een internationale erkenning voor de inspanningen van kustplaatsen en jachthavenbeheerders. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale symbool voor schone stranden en jachthavens.

Enkele criteria waar de stranden en jachthavens aan moeten voldoen zijn:


· uitstekende zwemwaterkwaliteit (alleen voor stranden)
· schoon water en kades (alleen voor jachthavens)
· schoon strand (alleen voor stranden)

· goede sanitaire- en afvalvoorzieningen

· gescheiden afvalinzamelingssysteem (alleen voor jachthavens)
· goede voorzieningen voor gehandicapten

· hoge mate van veiligheid

· organisatie van natuur- en milieuactiviteiten
De Blauwe Vlag wordt slechts voor één jaar aan stranden en jachthavens toegekend. Ieder jaar wordt opnieuw aan de hand van veldcontroles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Na een nationale nominatie kent de Internationale Jury al dan niet de Blauwe Vlag toe.

In Europa ontvangen dit jaar in 23 landen ruim 2.800 stranden en jachthavens de Blauwe Vlag. De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education (FEE) een onafhankelijke milieuorganisatie. In Nederland wordt de Blauwe Vlag Campagne uitgevoerd door de ANWB in opdracht van FEE-Nederland.

De stranden van Noord- en Zuid-Holland komen door ernstige overschrijdingen van enkele streefwaarden voor de zwemwaterkwaliteit niet in aanmerking voor de Blauwe Vlag, met uitzondering van de Waddeneilanden en Den Helder (Huisduinen).

Meer informatie over de Internationale Blauwe Vlag Campagne is te vinden op de website www.blueflag.org
Noot voor de redactie;