Provincie Friesland

PERSBERICHT

Nummer: 109
Datum: 22-05-03

friese bevolking sterk betrokken bij woonomgeving

Het woningbehoefte onderzoek dat de provincie Fryslân samen met gemeenten en woningbouwcorporaties heeft opgezet, lijkt een succes te worden. Het onderzoek naar de woonwensen van de Friese woonconsument loopt nu bijna drie weken en al zo'n 22.000 personen hebben de enquête ingestuurd. Hiermee ligt de respons nu al boven de 35% en is het onderzoek wat dat betreft geslaagd.

Uit het grote aantal reacties blijkt dat de betrokkenheid van de Friese bevolking bij hun woonomgeving groot is. De eerste voorlopige resultaten zullen over enkele weken bekend zijn. Het eindrapport zal na de zomer worden gepresenteerd. Het onderzoek brengt in beeld wat mensen van hun woning en woonomgeving vinden, wat voor verbeteringen nodig zijn en wat de wensen van mensen met verhuisplannen zijn. Deze gegevens worden onder meer betrokken bij de verdere ontwikkeling van het Streekplan van de provincie Fryslân. Het is nog tot de tweede week van juni 2003 mogelijk om de enquête in te sturen.

Voor informatie over dit persbericht kunt u bellen met Communicatie en Externe Betrekkingen van de provincie Fryslân, tel. nr. 058 - 292 5735

Dit persbericht is ook te vinden via internet, www.fryslan.nl


---- --