Provincie Friesland

PERSBERICHT

Nummer: 110
Datum: 22-05-03

ACCIJNSVRIJSTELLINGEN VOOR EXPERIMENTEN BIODIESEL

Voor het gebruik van biobrandstoffen voor een aantal specifieke doeleinden in Fryslân zullen accijnsvrijstellingen worden verleend. Dit schrijft het ministerie van Financiën in een brief aan de provincie Fryslân. De provincie heeft in februari 2003 hierover met het ministerie gesproken.

De vrijstelling geldt voor het gebruik van biodiesel als motorbrandstof door een aantal particuliere ondernemers die deelnemen aan experimenten van de provincie Fryslân. De provincie Fryslân wil het gebruik van biobrandstoffen actief stimuleren en faciliteert daarom experimenten op dit gebied. De proeven richten zich op het gebruik van biobrandstoffen in onder meer pleziervaartuigen en landbouw- en waterwerktuigen. De provincie voert daarnaast ook experimenten met eigen vaartuigen uit.

Bedrijven die gebruik kunnen maken van de accijnsvrijstelling voor biodiesel als brandstof voor pleziervaartuigen zijn Holiday Boatin en Centerpoint jachtverhuur, beiden uit Sneek. Het derde experiment dat vrijstelling geniet is Gerbranda State, een biologisch gemengd bedrijf in Pietersbierum. Dit bedrijf gebruikt biodiesel in landbouwwerktuigen en heftrucks. Het ministerie verleent deze laatste vrijstelling zelfs met terugwerkende kracht voor het gebruik van biodiesel in de afgelopen jaren. Oliehandel Wiersma en zoon uit Sneek is leverancier van de biodiesel.

PvdA-gedeputeerde Anita Andriesen is verheugd dat het gelukt is de vrijstellingen te regelen voor de ondernemers die meedoen aan de experimenten. Zij hoopt dat nu nog meer bedrijven of organisaties zich aanmelden voor een experiment. Er is nog ruimte voor een beperkt aantal deelnemers die onder bepaalde voorwaarden accijnsvrijstelling krijgen. Het gaat om verhuurbedrijven van pleziervaartuigen, agrarische bedrijven, waterschappen, natuurorganisaties en terreinbeheerders die biobrandstoffen willen toepassen. De experimenten dienen om meer ervaring op te doen met het gebruik van biobrandstoffen. Voor meer informatie over mogelijkheden voor experimenten kunnen ze terecht bij de provincie Fryslân. De provincie wil door de experimenten draagvlak krijgen voor biobrandstoffen als een aantrekkelijk milieuvriendelijk alternatief voor gewone brandstoffen.

Voor informatie over dit persbericht kunt u bellen met Communicatie en Externe Betrekkingen van de provincie Fryslân, tel. nr. 058 - 292 5735 Dit persbericht is ook te vinden via internet, www.fryslan.nl


---- --