Gemeente Amersfoort

Wethouder plaatst Mobiele Ontmoetingsplek jongeren Hoogland

datum: 20 mei 2003

Op donderdag 22 mei om 19.00 uur plaatst wethouder Jan de Wilde een Mobiele Ontmoetingsplek (MOP) voor jongeren in Hoogland. Deze tijdelijke ontmoetingsplek (een tafel met bankje onder een afdak) komt op de hoek Bunschoterstraat - Van Boetzelaerlaan en biedt jongeren de mogelijkheid om elkaar te treffen, in afwachting van de opening van het nieuwe jongerencentrum De Neng.

Sinds het wijk- en jongerencentrum De Neng door brand werd verwoest, zijn er voor de jeugd in Hoogland weinig mogelijkheden om samen te komen, terwijl daar wel behoefte aan is.
Vanaf 22 mei kunnen Hooglandse jongeren elkaar voorlopig ontmoeten bij de nieuwe Mobiele Ontmoetingsplek, die daar zal blijven tot aan het einde van het jaar. Dan zal de gemeente de MOP weer verwijderen en indien nodig ergens anders in de stad inzetten. Het nieuwe wijkcentrum de Neng zal, als alles volgens planning verloopt, in het voorjaar van 2004 zijn deuren openen.

Afspraken
In overleg met een aantal Hooglandse jongeren en in samenwerking met politie, wijkbeheer en de Stichting Welzijn Amersfoort, heeft de gemeente Amersfoort gezocht naar een geschikte plek voor de Mobiele Ontmoetingsplek. Met de jongeren zullen daarnaast aanvullende afspraken worden gemaakt over het gewenste gedrag rond de MOP, zoals afspraken rond geluid en het schoonhouden van de plek. Deze afspraken komen in een convenant die afgevaardigden van alle betrokken partijen (jongeren, omwonenden, wijkbeheer, politie en gemeente) zullen ondertekenen. Deze afgevaardigden zullen het functioneren van de plek na drie maanden evalueren. Mocht eerder blijken dat jongeren zich niet aan de afspraken houden, dan zal de MOP weer worden weggehaald.