NVA Persbericht---

Hein Brouwer nieuw bestuurslid NVA

Op de vandaag gehouden Algemeen Ledenvergadering van de NVA is de heer Hein J. Brouwer benoemd als nieuw bestuurslid. Brouwer is 43 jaar en eigenaar van het assurantiekantoor Brouwer & van Burken Assurantiën BV te Veenendaal. Het middelgrote kantoor (7 medewerkers) is sinds 1995 lid van de NVA en daarnaast RMIA.

Naast het nieuwe bestuurslid werd zittend bestuurslid Bob Veldhuis (37) voor een tweede periode benoemd. Veldhuis was periodiek aftredend en had zich herkiesbaar gesteld.

Voorafgaand aan de behandeling van de agenda hield voorzitter Dick de Bruin zijn halfjaarlijkse toespraak. Hij ging vooral in op de Wfd en het naderend toezicht. (De vakpers ontvangt de volledige tekst)

Na afloop van de ALV hield de NVA een mini-symposium over het onderwerp: 'Visie op de ontwikkeling van het intermediairkanaal tot
2005'. Naar aanleiding van een onderzoek van IG&H Management Consultants werd er presentaties gegeven door Ronald Tamboer van IG&H, gevolgd door Aad Meijburg (Marsh) en Jan van den Berg (AXA) die vooral ingingen op de sterk toenemende concentratietendens bij het intermediair en verzekeraars.

De NVA hield haar 121^e Algemene Ledenvergadering nu eens niet in 't Spant te Bussum, maar in het historische Fort Voordorp, een locatie die goed aansluit bij het NVA reclamethema: "Zoek dekking".


Noot voor de redactie/