Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Kennisoverdracht en uitwisselen van ervaringen

NIZW werkplaatsdag Zorg voor leren voor coördinatoren in de zorgsector

17 maart 2003

Op donderdag 22 mei 2003 organiseert het NIZW in Amsterdam een werkplaatsdag voor vrijwilligerscoördinatoren in de zorgsector. De dag staat in het teken van het onderling overdragen van kennis en het uitwisselen van ervaringen over Zorg voor leren. Informatie over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk in de zorg komt in verschillende thema´s aan bod.

Actief deelnemen
De werkplaatsdag is een ontmoetingsplaats waar deelnemers kennis en informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Tijdens het ochtendprogramma kunnen deelnemers kiezen uit tien verschillende themabijeenkomsten, zoals onder meer het maken van een opleidingsplan, kwaliteit, signaleren, het maken van een profielschets, anders in het overleg en plezier in het werk. Best practices van andere coördinatoren staan daarbij centraal. Tijdens de lunchpauze presenteren ondersteuningsorganisaties en cursusaanbieders op het terrein van vrijwilligerswerk zich. In de middag kunnen de deelnemers een keuze maken uit tien verschillende workshops, waarin een methodiek of aanpak wordt gepresenteerd. De deelnemers doen daarbij ervaring op over het betreffende thema, dat gericht is op het professionaliseren van het vrijwilligerswerk.
In de loop van de dag zijn de deelnemers op verschillende manieren actief. Daardoor is het mogelijk om met collega's van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en vrijwillige thuishulporganisaties van gedachten te wisselen over nieuwe ontwikkelingen en actuele thema´s in het vrijwilligerswerk.

Kosten en aanmelden
Aanmelden kan via www.nizw.nl/congres of door te bellen naar het NIZW / Cursus- en Congresbureau, telefoon (030) 230 66 01. Deelnemen aan de werkplaatsdag kost EUR 95,-. De deelnemers ontvangen een congresmap. Bij de prijs zijn koffie, thee en een lunch inbegrepen.

Laatste update: 24 maart 2003