Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer: 'De Gave Stad op de schop?'

Expo De Gave Stad
Momenteel kunnen bewoners van Zoetermeer nog volop genieten van de slotexpositie van De Gave Stad in het Stadsmuseum. De tentoonstelling geeft een overzicht van de meest markante gebouwen uit alle wijken van onze stad. Stedenbouwkundige ontwikkelingen, eigentijdse architectuur én de inrichting van de openbare ruimte staan centraal. Het project zal worden afgerond met een symposium op 22 mei a.s. Ter voorbereiding komen eerst een aantal kenners aan het woord tijdens vier inleidende bijeenkomsten.

Zoetermeer: De Gave Stad op de schop?
Zoetermeer is een groeikernstad. De staalkaart die in de jaren zestig werd uitgewerkt werkt tot op heden uitstekend. Om in de toekomst problemen te voorkomen, maken we nu voor het eerst plannen voor herstructureringen. Een interessante opgave omdat het hier de jongste periode in de geschiedenis van architectuur en stedenbouw betreft. Welke elementen, aspecten en principes van de stad zijn zo waardevol dat ze behouden moeten worden? En hoe bepaal je dat? En wie bepaalt dat?

Inleidende bijeenkomsten in april en mei
Onder het motto Wie het weet mag het zeggen worden vier bijeenkomsten georganiseerd waar kenners een presentatie zullen verzorgen op hun vakgebied en waarbij de bezoekers uitgebreid van gedachten kunnen wisselen over voornoemde vragen.
Woensdag 16 april a.s. is de eerste bijeenkomst, gastspreker Donald van Dansik, stedenbouwkundige. En op woensdag 23 april is het de beurt aan Carel Weeber, architect. Op woensdag 7 mei heeft Francine Baard van het Ministerie van VROM het over Mensenwensen en op woensdag 14 mei tot slot Johan Meeus over Groen en Landschap. Alle inleidingen worden gehouden in het Stadsmuseum Zoetermeer en duren van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten voor deelname bedragen per bijeenkomsten 10,-.

Symposium op 22 mei
Op donderdag 22 mei vindt vervolgens het Symposium plaats. Tijdens het symposium komen de vier invalshoeken, architectuur, stedenbouw, landschap en mensenwensen bij elkaar. De aanwezigen kunnen dan nogmaals met de voornoemde kenners van gedachten wisselen over de toekomst van Zoetermeer. Het symposium start met een korte weergave van de kern van de eerder gehouden verhalen van de kenners. Vervolgens zijn er op verschillende locaties activiteiten zoals onder meer discussiefora, een veiling van stedenbouwkundige elementen uit Zoetermeer en reageren op stellingen die zijn voortgekomen uit de inleidende bijeenkomsten. Tot slot is er een paneldiscussie waarin de verschillende inzichten tegenover of naast elkaar worden gezet.

Het symposium vindt plaats op donderdag 22 mei in het Stadsmuseum en in de Nicolaasschool. Het begint om 11.45 uur en duurt tot circa 18.00 uur (inclusief borrel). De kosten bedragen 75,- per persoon.

Aanmelden
Belangstellenden voor een of meerdere inleidende bijeenkomsten kunnen zich aanmelden tot 1 april a.s. Dit vanwege de beperkte ruimte in het museum. Voor het symposium kan men zich uiterlijk tot 1 mei aanmelden. Aanmelden kan zowel telefonisch als per E-mail via Mirjam Wingelaar, telefoon (079) 346 8294 of m.e.wingelaar@zoetermeer.nl.

Laatste wijziging: 25-03-2003