Universiteit Maastricht

Wetenschapsagenda Universiteit Maastricht

Trefwoorden: patiëntentevredenheid, staaroperatie

Promotie mw.drs. M.D. Nijkamp
in de Faculteit der Geneeskunde.

Titel: "Determinants of patient satisfaction after cataract surgery".
Promotores: Prof.dr. F. Hendrikse; Prof.dr. H.W. van den Borne; Co-promotor: dr. R.M.M.A. Nuijts.
Donderdag 22 mei 2003, 14.00 uur

Binnen het specialisme Oogheelkunde wordt steeds meer nadruk gelegd op het gebruik van innovatieve technieken en instrumenten. Vanuit het perspectief van de oogarts is het primaire doel van een staaroperatie de best mogelijke medische uitkomst te realiseren (bijvoorbeeld scherp zien zonder bril). De vraag is echter of dit ook het primaire doel van de patiënt is. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat voor een hogere patiëntentevredenheid meer aandacht gericht zou moeten worden op patiëntenvoorlichting en
-begeleiding. Dit proefschrift identificeert de determinanten van patiëntentevredenheid na een staaroperatie. In het bijzonder is de kwaliteit van zorg en de operatiegerelateerde angst beschreven vanuit het patiëntenperspectief.