Technische Universiteit Delft

Congressen en symposia

Vermeerlezing
22 mei 2003 | 20.00 uur
Plaats | Het Prinsenhof, Sint Agathaplein 1, Delft
TU Delft Gastschrijver Hugo Brandt Corstius houdt de jaarlijkse Vermeerlezing met als titel 'Vormen en woorden'. Hij gaat tijdens deze lezing in op vragen als: waarom weten wij haast niets over onze allereerste levensjaren? Waarom mislukte Esperranto? Is vloeken erg? Waarom bestaat er geen vertaalmachine? Waarom ziet een Rus geen verschil tussen hand en arm? Past op deze vij vragen één antwoord?
Voor meer informatie over de lezing of het bestellen van kaarten? M.J. van Koppen-Westra, directie Marketing & Communicatie TU Delft, tel.: 015 278 8213, e-mail: m.j.vankoppen-westra@tudelft.nl, of kijk op de website: www.tudelft.nl

Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter
Universiteitsdienst TU Delft /
Dir. Marketing & Communicatie
tel.: +31 15 2785454
fax: +31 15 2781855
GSM: +31 (0)6 20408176

Alle intreeredes en promoties worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft