Technische Universiteit Delft

Waterstof
22 Mei 2003
Symposium: Hydrogen, Driving Society?
Het lustrumsymposium "Hydrogen: Driving Society?" van het 40-jarige Interfacultair Reactor Instituut, TU Delft, belicht verschillende aspecten van waterstof als een veelbelovende energiedrager van de toekomst. Aan de hand van presentaties over
onderzoek aan het IRI en presentaties door ATO, TU Delft, Hoek Loos, NWO en Shell worden verschillende mogelijke methoden voor waterstofproductie, opslag, en gebruik als energiedrager toegelicht. Er wordt ingegaan op duurzame, CO2 vrije, productiemethoden van waterstof die gebruik maken van foto-elektrolyse, biomassa of van een HTR kernreactor. Vervolgens wordt toegelicht waarom voor gebruik in brandstofcellen ultrazuiver waterstof nodig is, en worden katalytische methoden voor het produceren van dit zuivere waterstof besproken.
Het tweede deel van het symposium beschrijft recente experimenten die aantonen waarom carbon nanostructuren de hoge verwachting als waterstofopslagmateriaal niet kunnen waarmaken. Metaalhydriden lijken daarentegen de huidige opslag in hoge druk waterstoftanks op termijn te kunnen gaan vervangen.
Dat de 'waterstofeconomie' niet alleen fictie is, maar gedeeltelijk al gaande is blijkt uit het CUTE project in Amsterdam, waarin Hoek Loos participeert in het Europese demonstratieproject voor toepassing van waterstof in het openbaar vervoer. Tot slot wordt ingegaan op de sturing van het H2 onderzoek en de visies van overheid en bedrijfsleven op de invoering van een 'waterstofeconomie'.
Het symposium wordt gehouden in de Aula van de TU Delft.
Voor aanvullende informatie en aanmelding (uiterlijk 15 mei a.s.) wordt verwezen naar de webpagina: http://www.iri.tudelft.nl/symposium. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter
Universiteitsdienst TU Delft /
Dir. Marketing & Communicatie
tel.: +31 15 2785454
fax: +31 15 2781855
GSM: +31 (0)6 20408176

Alle intreeredes en promoties worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft