Gemeente Dordrecht


---

In mei start inspraak rond bouw Moskee Wielwijk

Vincent Brinkhof
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan het bouwplan voor een moskee in Wielwijk en dit vrij te geven voor de inspraak. Deze procedure start 22 mei aanstaande met een inloop-bijeenkomst in bejaardencomplex Watersteyn aan de M. H. Trompwg 350-662. Alle omwonenden en mensen die al schriftelijk hebben gereageerd krijgen binnenkort een uitnodigingsbrief over de procedure in de bus.

B&W hebben besloten om de procedure te volgen, maar daarbij de raadscom-missie te betrekken. Dit is gedaan vanwege de (politieke/bestuurlijke) gevoeligheid van het bouwplan. De moskee zou moeten komen op het terrein aan de M.H. Trompweg (vlakbij de Laan van Londen).

Het bouwplan gaat vanaf 22 mei voor 4 weken ter inzage. Daarbij worden alle tot nu toe (te vroeg) ingediende bezwaren meegenomen. Daarna worden alle reacties voorzien van commentaar en beslist het college over het wel of niet starten van de vrijstellingsprocedure (Art. 19,1 WRO) van het bestemmingsplan "Amstelwijck".

Vrijstellingsprocedure
Zodra het college besluit tot de vrijstellingsprocedure, moet het bouwplan nogmaals vier weken ter inzage worden gelegd en zal eventueel een hoorzitting worden gehouden door het college. Daarna komen burgemeester en wethouders tot een eindoordeel en nemen ze een besluit over het bouwplan dat vervolgens naar de commissie Ruimte en Economie gaat voor behandeling. Het college beslist daarna over het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.