Universiteit van AmsterdamUniversiteit van Amsterdam

Sociale arrangementen essentieel voor huisvestingsonderzoek


donderdag 22 mei 10.00 uur


Promotie Planologie

Sinds de negentiende eeuw heeft de huisvesting in Nederland en Australië een zeer verschillend ontwikkelingspad doorlopen. Het verschil in eigendomsvorm springt hierbij het meest in het oog: in Australië ligt de nadruk op ruimtelijk gespreid eigen-woningbezit, terwijl in Nederland compacte sociale woningbouw een zeer belangrijke rol speelt. Julie Lawson onderzocht hoe deze verschillen tot stand zijn gekomen. Zij stelt hierbij dat het verklaren van de verschillen verder moet gaan dan slechts het beschrijven van de belangrijke gebeurtenissen, beleidsinterventies of uitkomsten. Zij pleit voor een perspectief van critical realism. Hierin is de aandacht gericht op de causale mechanismen van complexe, open en gestructureerde huisvestingsfenomenen. Vanuit dit perspectief beargumenteert Lawson dat het in huisvestingsonderzoek essentieel is om de belangrijkste sociale arrangementen te definiëren, omdat die ervoor zorgen dat de huisvesting verschillende gedaanten aanneemt. Zij onderscheidt drie essentiële sociale arrangementen: het systeem van eigendomsrechten, het circuit van sparen en investeren, en werk en sociale zekerheid.

Mw. J.M. Lawson: Critical realism and housing research: an explanation for diverging housing solutions. Promotor is prof. dr. W.G.M. Salet.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929 of voorlichting@amc.uva.nl.