Universiteit van AmsterdamUniversiteit van Amsterdam

Lagere temperatuur van de lever vermindert weefselschade


donderdag 22 mei 12.00 uur


Promotie Geneeskunde

Om bloedverlies tijdens grote leveroperaties te verminderen, worden de bloedvaten naar de lever afgeklemd. Dit leidt echter tot weefselschade, zowel door het zuurstoftekort als door het weer terugstromen van zuurstofrijk bloed na de operatie. Voor onderzoek naar dit fenomeen zijn veel verschillende proefdiermodellen in gebruik die slecht te vergelijken zijn. Heijnen beschrijft een gestandaardiseerd rattenmodel. Om de weefselschade te kunnen beoordelen, is het belangrijk de rat op een constante temperatuur te houden. Ook moet de ademhaling van de rat worden ondersteund of kunstmatig overgenomen. Een verlaging van de temperatuur van de lever met tien graden Celsius vermindert de weefselschade in dit proefdiermodel significant.

B.H.M. Heijnen: Assessment and preservation of liver function in hepatic ischemia and reperfusion. Promotor is prof. dr. T.M. Gulik.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929 of voorlichting@amc.uva.nl.