Novem

22-5-2003
NVTG Bouw Award 2003: Beter Bouwen in de Zorg. Uitreiking op 22 mei.

22 mei 2003: Uitreiking NVTG Bouw Award 2003: Beter Bouwen in de Zorg Innovatief bouwen met gebruiksgerichte, duurzame en flexibele oplossingen

Sinds 1997 wordt door de Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg (NVTG) om de drie jaar een Bouw Award toegekend aan die instellingen die op een vernieuwende wijze nieuwbouw of renovatie hebben gerealiseerd. Beter rekening houden met de wensen en verwachtingen van klanten en gebruikmaken van innovaties op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden zijn belangrijke kenmerken hiervan. Met het toekennen van de Bouw Award wil de NVTG kennisontwikkeling over integraal bouwen in de zorg stimuleren. Op 22 mei a.s. vindt tijdens het Bouwcongres "Integraal Bouwen in de zorg" in Nieuwegein de uitreiking van deze Bouw Award plaats. Novem participeert in dit initiatief door middel van het uitreiken van een speciale energieprijs, voor die instelling die op aspecten van energie-efficiency en duurzaam bouwen de beste resultaten boekt.

Dit jaar konden zowel instellingen in de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg deelnemen. De eerste beoordeling door de vakjury van de NVTG heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft geleid tot de selectie van negen potentieel genomineerde instellingen (in elke categorie twee). De jury heeft inmiddels de projecten bezocht en heeft daarbij gelet op de volgende hoofdcriteria half april de projecten bezocht en daarbij naar de volgende drie hoofdcriteria gekeken:

* Gebruiksgericht bouwen: rekening houdend met de functionaliteit voor en het welbevinden van gebruikers;

* Duurzaam bouwen: rekening houdend met de levensduur van het gebouw, de exploitatie op langere termijn, milieu en energiegebruik;

* Flexibel bouwen: rekening houdend met andere gebruikseisen in de toekomst.

Potentieel voor de NVTG Bouw Award zijn genomineerd:

Sector

Project

Geestelijke gezondheidszorg

Forensisch Psychiatrische Kliniek de Meren

Geestelijke gezondheidszorg

Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oost-Nederland te Nijmegen

Ouderenzorg

D'Altenaer te Werkendam

Ouderenzorg

De Stichtse Hof te Laren

Ouderenzorg

Verpleeg- en Reaktiveringscentrum Bertilla

Gehandicaptenzorg

Stichting de Driestroom Velp

Gehandicaptenzorg

Severinus te Veldhoven

Ziekenzorg (diensten)

Multi Care Center te Hengelo

Ziekenzorg

Elkerliek Ziekenhuis te Helmond

Separaat van de uitreiking van de Bouw Award 2003 wordt tijdens het Bouwcongres door Novem een speciale energieprijs uitgereikt. De geselecteerde instellingen worden hiertoe beoordeeld op de energie-efficiency en de duurzaamheid waar het gaat om materiaal- en watergebruik. In dit verband worden indicatieve EPC-berekeningen gemaakt aan de hand van het softwareprogramma EPVarianten Utiliteitsbouw 2001 en worden de getroffen maatregelen getoetst aan de desbetreffende maatregelen uit het Nationaal Pakket Duurzame Utiliteitsbouw.

Dit onderzoek wordt door BMT Consultants in samenwerking met Stichting ISSO in opdracht van Novem uitgevoerd. De speciale energieprijs wordt uitgereikt aan de instelling (uit alle categorieën) die op de genoemde elementen het best presteert.

Naast de uitreikingen van deze prijzen staan tijdens het Bouwcongres onderwerpen als Zorgvernieuwing, Informatie- en
Communicatietechnologie (ICT), en Publiek Private Samenwerking centraal. Voor nadere inlichtingen omtrent aanmeldingen en registratie voor het congres kunt u zich melden tot:

Littel Communicatie, PR&Reclame

Telefoon 030-6041235 ; e-mail : info@littel.nl

Contactpersoon bij Novem voor de energieprijs is ing. R. van 't Hof, 030-2393541, e-mail: r.van.t.hof@novem.nl