CNV

Kamervragen en open gesprek over Cuba

CNV en CLAT-Nederland doen beroep op politiek en bedrijfsleven

Cuba is in crisis. Het CNV heeft er al eerder aandacht voor gevraagd. Met de uitzending van Netwerk gisteravond is duidelijk geworden dat de situatie in Cuba dringend om hardere maatregelen vraagt. Vandaag stelt het CDA kamervragen. Samen met CLAT-Nederland nodigt het CNV volgende week het bedrijfsleven uit om te praten over hun rol op Cuba.

De CNV Vakcentrale en CLAT-Nederland willen met het Nederlands bedrijfsleven praten over hoe zij op een positieve wijze invloed uit kunnen oefenen op de mensenrechtensituatie in Cuba. Zij hebben Nederlandse werkgeversorganisaties en Nederlandse bedrijven met relaties in Cuba uitgenodigd voor een gesprek op 22 mei, van 18.30 tot 20.30 uur in de Tweede Kamer.
Volgens CNV-voorzitter Doekle Terpstra is een dergelijk gesprek dringend gewenst. 'Tot dusverre gaan Nederlandse bedrijven alleen naar Cuba om geld te verdienen, maar over de schandalige lonen van hun werknemers en recht op vrije vakbonden hoor je ze niet.' Lazaro Cuesta, secretaris van de CUTC, vindt dat de internationale vakbeweging een totale handels- en toeristenboycot zou moeten overwegen als andere middelen niet tot vrijlating van de gevangenen leiden. CLAT-Nederland en CNV zien een boycot ook als laatste middel. Jan Willem Bertens, voorzitter Clat-Nederland: 'We proberen nu eerst samen met werkgevers en overheid te zoeken naar wegen om de mensenrechten en de positie van de vakbeweging te verbeteren. Dat is een weg die we internationaal ook willen bewandelen. Maar als dat uiteindelijk tot niets leidt, dan ondersteunen wij absoluut de oproep van de CUTC.'

CNV en CLAT-Nederland steunen op Cuba de niet erkende vakbondsorganisatie CUTC. Bij een recente golf van arrestaties van leden van de vreedzame oppositie in Cuba is de voorzitter daarvan opgepakt en veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Andere leiders van de CUTC werden veroordeeld tot 15 en 20 jaar gevangenisstraf. In de afgelopen maand werden in Cuba in totaal meer dan 70 onafhankelijke vakbondsmensen, journalisten en andere leden van de vreedzame democratische oppositie in Cuba gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 10 tot 27 jaar.

Voor nadere informatie:
Marjan Heuving, CNV Vakcentrale, tel. 030 291 36 49 / 06 517 233 53 Ernst Roemers, CLAT-Nederland, tel. 030 231 96 75 / 06 557 787 09


08 mei 03 11:07