HBAG groenten en fruit


Residumonitoring informatiemiddag 22 mei

Op donderdagmiddag 22 mei is er voor handelaren en adviseurs een informatiemiddag over residumonitoring. De Keuringsdienst van Waren, het Productschap Tuinbouw en Frugi Venta geven dan praktische informatie. Vanaf 14.30 uur zijn vertegenwoordigers van handelsbedrijven en adviseurs welkom in Zoetermeer.

De handel in vers(e) groenten en fruit krijgt met steeds zwaardere eisen te maken op het gebied van voedselveiligheid. In de nieuwe Hygiënecode staat een nieuwe verplichting. Producten waarop zich eventueel acuut toxische stoffen kunnen bevinden, moeten op bedrijfsniveau door alle handelaren in groenten en fruit steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Food Compass biedt handelsbedrijven een helpende hand om die nieuwe verplichting na te komen. Food Compass is een initiatief van Frugi Venta in samenwerking met het Productschap Tuinbouw. De officiële naam is Stichting Monitoring Voedingstuinbouw.

Programma
De eerste presentatie op de informatiemiddag is van het Productschap Tuinbouw. Monique Mellema en Henry Uitslag presenteren de nieuwe Hygiënecode en het Early Warning & Response System (EWRS). Vervolgens geeft Henk van der Schee (Keuringsdienst van Waren) een toelichting op het controlebeleid van residuen in relatie tot de Hygiënecode en de monitoringverplichting. Tot slot vertelt Tim van der Knaap (Frugi Venta) over de dienstverlening door Food Compass. De dagvoorzitter is Willem Baljeu (Frugi Venta). Hij presenteert na zijn inleiding de bestuursleden van de nieuwe Stichting Monitoring Voedingstuinbouw. Uiteraard is er na de presentaties voldoende tijd voor het beantwoorden van vragen en voor discussie. De middag wordt rond 17.00 uur afgesloten met een borrel.

Aanmelden vóór 16 mei is noodzakelijk. Dat kan via foodcompass@tuinbouw.nl of telefonisch (079) 347 06 01. De zaalcapaciteit in Zoetermeer is beperkt, daarom ontvangen alleen tijdige aanmelders een bevestigingsbrief met het programma en een routebeschrijving.

Food Compass
Deze week ontvangen alle handelaren in vers(e) groenten, fruit en paddestoelen en hun adviseurs meer informatie van Food Compass. In de begeleidende brief besluit Willem Baljeu (directeur Frugi Venta), initiatiefnemer van de Stichting Monitoring Voedingstuinbouw, met de zin: 'Met Food Compass blijft uw voedsel veilig op koers. Vaart u met ons mee?'
Food Compass is een initiatief van Frugi Venta in samenwerking met het Productschap Tuinbouw.