Gemeente Zoetermeer

Informatieavond uitbreiding begraafplaats Hoflaan en bouw aula/crematorium 22 mei a.s.

De gemeente Zoetermeer organiseert op donderdagavond 22 mei a.s. een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen rond de uitbreiding van de begraafplaats en de toekomstige nieuwbouw van een aula- en crematoriumcomplex.

Huidige stand van zaken
Na de besluitvorming vorig jaar in de Gemeenteraad is met de uitbreiding van de begraafplaats begonnen. Inmiddels is de eerste fase gereed en in gebruik genomen. Tevens werd besloten om vervangende recreatieve voorzieningen te realiseren. Deze aanleg en natuurontwikkelings-mogelijkheden in het gedeelte van het park dat ontruimd moest worden, is inmiddels klaar.
De voorbereidingen voor de verplaatsing van de verenigingsgebouwen van scoutinggroep Impeesa en van de Vereniging voor Duitse Herders (VDH) "De Randstad" zijn in een vergevorderd stadium. De bouw van deze laatste voorziening, op de inmiddels ingerichte trainingslocatie bij het industriegebied Lansinghage, wordt binnenkort afgerond. De onderhandelingen met Impeesa over de verplaatsing van hun gebouw naar een terrein in het Buytenpark, achter de Voorweg, zijn zo goed als afgerond. In september kan naar verwachting met de bouw gestart worden.

Na verplaatsing van de gebouwen zal begonnen worden met de sloop er van en het verder bouwrijp maken van de bouwlocatie van het aula- en crematoriumcomplex.
Mogelijk worden op dat moment ook de werkzaamheden op de begraafplaats uitgevoerd die verband houden met het creëren van een nieuwe toegang via de Buytenparklaan.

Realisatie aula- en crematoriumcomplex
In de werkgroep Bouwplanbegeleiding werken vertegenwoordigers van de ontwikkelaar, Monuta Uitvaartzorg, en de gemeente nauw samen om het bouwplan volgens planning zo soepel mogelijk te laten verlopen. Met name de procedures die verband houden met de noodzakelijke vergunningen zoals: de milieuvergunning, een aanlegvergunning, de kapvergunning, sloopvergunning en uiteindelijk de bouwvergunning worden zorgvuldig voorbereid.

Informatiebijeenkomst
Op deze avond zal informatie over de milieuaspecten centraal staan. Daarnaast is er nieuws over de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw.
En zal ook nadere informatie worden verstrekt over procedures met betrekking tot het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. De informatieavond is op donderdagavond 22 mei aanstaande, aanvang 20.00 uur, in de aula van de begraafplaats aan de Hoflaan. De bewonersnieuwsbrief is, vanaf 16 mei, verkrijgbaar bij de wijkpost Buytenwegh De Leyens, Hitchcockstrook 26.

Laatste wijziging: 09-05-2003